is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kwitantie ten behoeve van Cornelis Symons zoon betreffende de

-ssrsr-v"- ™°' -p-* Si

1 charter (zie Reg. nr. 483).

801—806. Stukken^afkomstig uit den boedel van Geertrüydt Finaerts.

801. Schepenbrief van Ossendrecht betreffende de verdeeling tusschen Katerina, GEERTRüYTen Tanneke Ffynaerts van de door hunne ouders nagelaten goederen. 1589.

1 charter (zie Reg. nr. 502.>.

802. Testament van Cornelis van Lare Cornelis' zoon en zijne echtgenoot Geertruyt Finaerts Hubrkchts dochter. 1540 en 1563.

2 charters (zie Reg. nrs. 507 en 578).

808. Afgeloste schuldbrieven. 1554—1561.

3 charters (zie Reg. nrs. 545, 571 en 572)

UamebuneVe" ^ ' toen in het «chief

804. Paspoort voor Cornelis van Laere, schoenmaker, tot vervoer van victalie voor het oorlogsvolk op de frontieren. 1557.

1 charter (zie Reg. nr. 558).

805. Testament van Meerten Mertens zoon, kousmaker 1571^Ue eclltgenoot gheebtruyt Finaerts. 1567 en

2 charters (zie Reg, nrs. 594 en 611).

Hierbij 3 concept-testamenten.

806. Testament van Ghbertrüyt Fynaerts, weduwe van Marten Martens zoon. 1572 en 1578.

2 charters (zie Reg. nrs. 622 en 632).

807- ïrrr dz^s°°""T en

1 charter (zie Reg. nr. 583).

^ !ztameüï r&n ^arel Hermans wijlen Gheeritb zoon en zijne echtgenoot Jehanne Arents dochter. 1555.

1 charter (zie Reg. nr. 546).

N.B. Gemerkt: „F."

809 en 810. Stukken, ^fkomstig uit den boedel van Geerart Gaütiers.

809. Wederzijdsche kwijtschelding van alle geschillen, schul-