is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1*710—1724. Uittreksel uit het kasboek van president en regenten 1781/2—1802.

8 deelen en 1 omslag.

N.B. Zie het aangeteekende bij nrs. 1654 tot 1715. Ook deze verzamelingen hebben blijkbaar gediend voor het opmaken der jaarlij ksche rekening, sommige dragen daarvan zelfs den naam.' De 3 laatste zijn verward en onvolledig.

1716. 1781/2.

N.B. Op den band staat: „Borderel van den 4 January 1779 tot 18 Mey 1782", en: „N°. 26 oudarchief".

1717. 1781/2.

N.B. Op den band staat: „Copie n". 1 Borderel van den 4 Januarv 1779 tot den 18 Mey 1782". Dit deel is onvolledig.

1718. 1781/2.

1 omslag.

N.B. Dit uittreksel bestaat uit eenige aan elkander gehechte vellen papier, waaraan vermoedelijk een of meer der laatste ontbreken.

1719. 1791/2.

1720. 1792/8.

N.B. Van achteren liggen eenige losse aanteekeningeu, de rekening betreflende. — Op een etiquet op den rug staat: „96".

1721. 1793/4.

N.B. Op een etiquet op den rug staat: „N". 61" oudarchief Burgerweeshuis".

1722. 1800—1801.

N.B. Op een etiquet op den rug staat: „No. 611» oudarchief Burgerweeshuis".

1723. 1801.

1724. 1801—1802.

N.B. Op een etiquet op den rug staat: „Nu. 61' oudarchief Burgerweeshuis".

1725—1783. Jaarlijksche rekening van diakenen-bouwmeesters. 1721/2

1780/1.

59 deelen.

N.B. Zie het aangeteekende bij nrs. 1654 tot 1715. Bij deze rekeningen zijn geene lijsten gevoegd van de effecten, die het huis en die de weezen toebehoorcn, zoodat zij geen overzicht geven van de bezittingen van ieder van die financieel gescheiden administratiën. In dit opzicht zijn de rekeningen van president en regenten van 1781/2 tot 1802 beter ingericht (zie nrs. 1806 tot 1825). In de rekening van 1741/2, 1742/8, 1744/5 tot 1754/5, 1756/7 tot 1760/1, 1766/7 tot 1778/4 en 1775/6 tot 1779 80 eene lijst der schulden. De rekeningen zijn afgehoord door 2 Gecommitteerden van Wet en Raad, geassisteerd door een secretaris, in tegenwoordigheid van diakenen en door deze allen met uitzondering van de rendanten geteekend. De eerste rekening (172J), die een doublé is, werd 1904 April 26 ver-