is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of 1804 is men begonnen het 3de en 4'1e gedeelte der rekening tot een geheel te vereenigen en bestaat alzoo van af dien tijd iedere rekening slechts uit twee deelen, terwijl de lijsten der bezittingen dan ook niet meer voorkomen. Van achteren in de rekeningen van 1798/9 en volgende jaren eene lijst van onbetaald gebleven leverantiën. De rekeningen zyn afgehoord door 2 Gecommitteerden van het stedelijk bestuur, geassisteerd door een secretaris, in tegenwoordigheid van president en regenten en door deze allen geteekend; de 6 laatste maken hierop echter eene uitzonderiug, deze zijn nl. alle te gelijk krachtens arrêté van den prefekt van 1812 September 24 den 28«t n November d. a. v. provisioneel afgehoord in eene zitting van den Gemeenteraad. Van eene latere definitieve af hooring blijkt in deze deelen niets. — Alle rekeningen hebben op den band een nagenoeg gelijkluidend opschrift, waarbij de naam van het huis en de tijd, waarover de rekening loopt, genoemd worden.

1806. 1781 Mei 13 — 1782 Mei 19.

N.B. De band ontbreekt en de 3 eerste bladen zijn los.

1807. 1782 Mei 19 — 1783 Mei 18.

1808. 1783 Mei 18 — 1784 Mei 16.

1809. 1784 Mei 16 — 1785 Mei 15.

1810. 1785 Mei 15 — 1786 Mei 14.

1811. 1786 Mei 14 — 1787 Mei 18.

1812. 1787 Mei 13 — 1788 Mei 18.

1813. 1788 Mei 18 — 1789 Mei 17.

1814. 1789 Mei 17 — 1790 Mei 16.

1815. 1791 Mei 15 — 1792 Mei 12.

1816. 1792 Mei 13 — 1793 Mei 18.

1817. 1793 Mei 19 — 1794 Mei 18.

1818. 1794 Mei 18 — 1795 Mei 17.

1819. 1795 Mei 18 — 1796 Mei 15.

1820. 1796 Mei 16 — 1797 Mei 13.

1821. 1797 Mei 14 — 1798 Mei 12.

1822. 1798 Mei 13 — 1799 Mei 18.

1823. 1799 Mei 19 — 1800 December 31.

1824. 1801.

1825. 1802.

N.B. Van dit deel zijn alleen de bladen 1 tot 7 en 11 en 12 aanwezig.

1826. 1804.

N.B. Voor in dit deel en in de volgende deelen een borderel.