is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1843. Bijlagen tot de rekening van 1792/3 (nr 1816).

2 liassen.

1844. Bijlagen tot de rekening van 1793/4 (nr. 1817).

1 lias.

1845. Bijlagen tot de rekening van 1794/5 (nr. 1818).

1 pak.

1846. Bijlagen tot de rekening van 1795/6 (nr. 1819).

1 gebroken lias.

1847. Bijlagen tot de rekening van 1796/7 (nr. 1820).

1 lias.

1848. Bijlagen tot de rekening van 1799/1800 (nr. 1823).

2 liassen.

1849. Bijlagen tot de rekening van 1801 (nr. 1824).

1 lias.

1850. Bijlagen tot de rekening van 1802 (nr. 1825).

2 liassen.

1851. Bijlagen tot de rekening van 1806 (nr. 1827).

1 lias.

1852. Minuteele stukken betreffende de rekening van 1781/2.

1 omslag.

N.B. Hierbij enkele papieren betreffende de geldmiddelen in 1781 Mei en een concept betreffende den vorm Tan de jaarlijksche rekening.

1853. Lijsten van rekeningen ten laste van het gesticht en de apotheek. 1796/7—1798/9.

1 omslag.

1854. Lijst van wisselbrieven ten laste van het gesticht loopende (c. 1810).

1 omslag.

N.B. Hierbij een afgeloste wisselbrief.

B. HUISHOUDELIJKE ADMINISTRATIE VAN HET WEESHUIS.

N.B. Zie ook nr. 1536.

1855—1857. Kasboek van diakenen-vaders betreffende ontvangsten en uitgaven van huishoudelijken aard. 1719—1771.

3 deelen.

N.B. Zie het aangeteekende bij nrs. 1639 tot 1644. Dit kasboek