is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t. AiUJHKhK.

1926—1931. Register, houdende aanteekening van door de apotheek geleverde geneesmiddelen. 1799—1811.

6 deelen.

1926. 1799 Mei 16 — 1799 Augustus 13.

N.B Dit deel bevat alleen de leveringen aan het Armweeshuis.

1927. 1802.

N.B. Dit deel bevat alleen de leveringen aan het Burgerweeshuis.

1928. 1807 September 15 — 1808 September 14.

N.B. Op den band staat: „Aanteekening van geleverde medicynen aan den Buytenarmen, Armweeshuis en Armziekenhuis van den 15 September 1807 tot 14 September 1808".

1929. 1808 September 15 — 1809 September 14.

N.B. Op den band staat: „Aanteekening van geleverde medicynen aan den Buytenarmen, Armweeshuis en Armziekenhuis van den 15 September 1808 tot den 14 September 1809".

1930. 1809 September 15 — 1810 September 15.

N.B. Op den band staat: „Aanteekening van geleverde medicynen door den apotheek van het Burgerweeshuis aan den Buitenarmen, Armziekenhuis, Arinweeshuis, Luthersche buitenarmen en weeshuis en den Joodschen armen van den 15 September 1809 tot den 15 September 1810".

1931. 1811 Februari 1 — 1811 December 31.

N.B. Vóórin liggen vier nota's van het geleverde aan de Buitenarmen, het Armweeshuis, het Armziekenhuis en het Luthersche weeshuis, benevens eene verzameling op de bedragen dezer nota's. Bovendien eene lijst van geleverde medicijn aan het Simpelhuis 1812. — Op een etiquet op den rug staat: „No. 62 oudarchief Apotheek B.W.Huis".

1932. Register, houdende dagelijksche aanteekening van de verschillende benoodigdheden, die voor de apotheek zijn ingekocht. 1781 Mei 13 — 1800 Mei 12.

1 deel.

N.B De bestellingen van elk jaar zijn genummerd. — Op den band staat: „Het praesesboek van het B.W.Huys. Apotheek".

1933. Register, houdende aanteekening van de afgegeven ordonnantiën van betaling voor traktementen, arbeidsloonen en gedane leveringen ten behoeve van de apotheek. 1781 Juni 9 — 1812 Januari 1.

1 deel.

N.B. De lastgevingen tot betaling werden op order van het bestuur door 2 regenten op den regent-kashouder afgegeven; zij zijn jaarlijks genummerd. — Op den band staat: „Apotheek Ordonnantieboek", en op een etiquet op den rug: „97".

1934. Balansen van ontvangsten en uitgaven. 1801—1807.

1 omslag.