Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het huis ten Dijke en den abt van Oldenklooster de drie scheppers van het Schouwerzijlvest.

Eene afbeelding van deze borg vindt men in het h. s. Schoemaker.

BORGWEER.

Borgweer ten noordwesten nabij Wehe, ten oosten van den weg naar Kloosterburen.

Op deze borg vestigde zich in de 2de helft der i6de eeuw het geslacht Tjarda van Starkenborgh, uit Friesland afkomstig, het bleef aldaar als heeren van Wehe zetelen gedurende bijna drie eeuwen. In 1832 werd Borgweer gesloopt, doch op korten afstand iets nader bij den weg onder den naam Weerborg weder opgebouwd, welk huis in 1839 weder werd afgebroken.

BRAKE (de).

Aan de noordzijde van het trekdiep tusschen Onderdendam en Obergum, even ten oosten van de Blauwborg, op ruim 1/i uur ten westen van Obergum.

In de 15de en i6de eeuw woonden hier de Ten Braecke s. In 1596 had de publieke verkoop plaats van „salighe Johan Hiddinghe ter Braecke sijn herdt landes toe Obergum . . . mit oeck den Borch ende het schathuis, sambt den syngell, porten, bruggen, grafften ... de Brake genoempt, soe sie besheer selvest gebruicket". Kooper werd Egbert Schaffer. Door de nauwe verwantschap tusschen de geslachten Schaffer en Lewe ging de Brake in het begin der I7de eeuw over op Abel Lewe op de Braecke. Na diens dood werd de borg met het daarbij behoorende tichelwerk aangekocht door den majoor Adam van Heerdt in 1650. Deze bewoonde het huis niet. Wij vinden als bewoner in de eerstvolgende jaren o.a. 1653 tot 1661 Arnold Huingha op de Braak, een nauwe bloed-

Sluiten