is toegevoegd aan uw favorieten.

De Ommelander Borgen en hare bewoners in de zeventiende en achttiende eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weder in ééne hand. Door het huwelijk van Ludeca de Mepsche met Allert Clant werd in het laatste kwartaal der i6de eeuw deze Clant heer van Meyma. In 1599 verkocht hij een aantal heerlijkheden aan het huis Meyma verbonden aan Burgemeesteren en Raad van Groningen. Was nog in 1611 een jonker Clant heer van Meyma, in 1626 vinden wij als zoodanig Haye Lewe, door welken overgang is mij onbekend gebleven. Haye Lewe op Meyma was gehuwd met Bouwe Jarges, zij hadden slechts ééne dochter, die kinderloos overleed, waardoor de borg vererfde op hun neef Eyso Jarges, dien wij in 1663 voor het eerst als heer van Meyma aantreffen. Zijn zoon, de ritmeester Coppen Jarges, verkocht de door hem bewoonde burcht Meyma in 1705 aan Hendrik Rudolph Walter, die drie maanden later het goed weder overdroeg aan den zwager van Coppen Jarges, Hendrik Ferdinand baron van Inn- und Kniphuysen. Deze schonk in 1709 Meyma aan zijn zoon Schelto Jan, die de laatste heer van Meyma is geweest. Omstreeks 1738 werd de oude borg gesloopt, het schathuis bleef staan en werd in 1819 afgebroken. Thans staat ter plaatse de groote boerderij van den heer Meekhoff Doornbosch.

Afbeeldingen van Meyma geven de kaart van Coenders, het h. s. Schoemaker en eene teekening van A. Rademaker in den atlas van het Groningsch Museum', waarnaar nevensgaande afbeelding is genomen.

NANSUM.

Een kwartier ten zuidoosten van Holwierde.

Naar den naam Nansum, = Nanne's heem of het heem van Nanno, noemde zich een tak van het geslacht Ripperda. De heeren tho Nansum komen het eerst voor in de 2de helft der i6de eeuw en zijn waarschijnlijk de nazaten van Unico