is toegevoegd aan uw favorieten.

De Ommelander Borgen en hare bewoners in de zeventiende en achttiende eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ripperda heer van Holwierde, die in 1566 overleed. Terwijl de borg even na het midden der I7de eeuw van de kaarten verdwijnt, waaruit men mag vermoeden, dat ook het huis zelve van het aardrijk verdwenen is, is het geslacht tho Nansum tot het einde dier eeuw blijven voortleven. De borg zelve schijnt door brand te zijn verwoest.

NIENOORT.

Onmiddellijk ten noorden van het dorp Leek.

Wigbold van Ewsum heeft tusschen de jaren 1527 en 1530 dit kasteel gesticht, hetwelk hij, met eene herinnering aan het oude stamslot zijner familie den Oert of Oort bij Middelstum, de Nieuwe Oort, in de Groningsche volkstaal Nijenoort, noemde. In 1643 stierf de mannelijke linie van een tak der van Ewsum's uit door den dood van Wilhelm van Ewsum. Diens dochter Anna van Ewsum, in 1657 gehuwd met Carel Hieronymus baron von Inn- und Kniphausen en vervolgens in 1665 met diens neef Georg Wilhelm vrijheer von Inn- und Kniphausen, bracht de burcht in het geslacht dezer heeren over, waarin hij tot 1846 bleef. In dat jaar teisterde een geweldige brand het huis, dat daardoor van zijne bovenverdieping werd beroofd en tot 1884 onbewoond bleef. In dat jaar betrok Jhr. Mr. J. JE. A. van Panhuys, wiens moeder eene baronesse von Inn- und Kniphausen was, het geheel op de oude grondslagen gemoderniseerde huis, dat thans nog met zijne prachtige gebeeldhouwde inrijpoort, zijn grachten, ophaalbruggen, trotsche lanen en boschrijke omgeving het schoonste landgoed in de provincie Groningen uitmaakt. Eene uitvoerige beschrijving van de Nienoort met eene nauwkeurige geschiedenis van dit huis en eene volledige lijst zijner bewoners is door den heer A. Meijer gegeven in een afzonderlijk uitgegeven boek, ge-