Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaatjes, ilie men er voor het doel met vereischte grootte in maakt. Voor fotografie laat men ze natuurlijk gesloten.

Hoe minder inventaris-goederen, hoe beter. Alle dergelijke zaken zijn in Indië peperduur. Men late zooveel mogelijk al het benoodigde als postpakket van een goed gerenommeerden handelaar komen. Onze inventaris bestaat nu uit een donkere kamerlamp met rood en geel glas. Die met enkel rood glas zijn niet te vertrouwen en doen onze extra rapid platen meestal sluieren, \erder uit 4 bakken van wit porcelein, een maatglas van 150 e.c.M. en één van 25, een grooten en een kleinen trechter, een copieerraam suisse (waarin men den afdruk in zijn geheel kan controleeren), een droogrekje en een goeden in s teldoek.

Men lette er op, nooit te ontwikkelen in een bak, waar vroeger soda in geweest is. Zelfs sporen van onderzwaveligzure soda geven een overheerlijken sluier. L)e fotograaf begrijpt niet, waarom zijn plaat zoo prachtig zwart wordt, zoekt overal, en vindt de oorzaak niet. Eén bak dus uitsluitend voor soda bestemmen en dien daartoe van anderen met zwarte lak een teeken geven.

Men kan zich echter wel eens vergissen of wol men leent zijn bakken uit en krijgt ze met soda verontreinigd terug. Een eenvoudige reagens nu is overmaangaanzure

soda.

Wil men zien of een bak van soda bevrijd is, zoo giete men dien vol water en giet na eenigen tijd een paar druppels overmz. soda-opl. bij. Wordt liet water iraai violet gekleurd, zoo is de zaak in orde. Verkleurt het dadelijk in geel of wit, zoo is de bak met soda besmet.

Men kan den bak nu ontsmetten door er een oplossing van het mangaanzout in te doen en die zoo dikwijls te verwisselen, tot ze eindelijk violet blijft. De soda is dan

geneutraliseerd.

Niet alleen onze inventaris-, maar ook de verbruiksartikelen zijn in Indië schreeuwend duur en soms zijnde eenvoudigste zaken niet te krijgen. Dus alles per post-

Sluiten