is toegevoegd aan uw favorieten.

Fotograferen in de tropen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,lio voor volo amateurs in Indië nuttig kunnen zijn. Dit zijn : opplakken der afdrukken, blauwdruk en snelfotografe.

11.

Opplakken der aldrukken.

liet goed opplakken van fotografiën is voor velen een struikelblok. Men moet hier te werk gaan als volgt:

Nadat liet papier droog is, snijdt men het met een zeer scherpe schaar langs een zuivere glasplaat op de vereischte maat af Daarna zet men op het carton met een hard potlood punten op de plaats waar de bovenhoeken van het positief moeten komen. Nu wordt de afdruk in oen schaal water vochtig gemaakt en dan tusschen zaKdocken geperst. Nog half vochtig bestrijkt men hom met den vinger met duurzaam plakmiddel. Dit bestaat uit: 124 gram gelatine (geen agar agar!)

45-1 water

op zacht vuur oplossen en dan bijvoegen:

28 glycerine,

142 absolute alcohol.

De alcohol werkt antiseptisch. Het plakmiddel heelt

fameus veel kleef kracht.

Het wordt éérst opgebracht aan de randen, zoodat deze

goed verzadigd zijn.

De afdruk ligt daarbij op een stuk vloei.

Eerst daarna bestrijke men het midden en make den overgang tot het overige. Op deze wijze bestreken beelden zitten later geheel vlak en laten niet los.