is toegevoegd aan uw favorieten.

Hyacinten met uit-den-schijf-getreden hoofdknop en met "dubbele neuzen"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overdr. Ned. Kruidk. Archief. 3e Serie. I. Ie Stuk.

Hyacinten met uit-de-schijf-getreden hoofdknop, en met „dubbele neuzen .

DOOB

J. VA LOKEN'IER SURINtiAR.

Bot. et Zool. Doet-.

(Plaat 1 en 2.)

Zooals men weet zijn bollen, knollen en wortelstokken gemetamorphiseerde stengeldeelen; wel is het moeilijk voor elk dezer vormen eene scherpe definitie te geven, door het groot aantal overgangsgevallen, die hier zoowel als elders ons voortdurend het gebrekkige van onze indeelingen aantoonen; maar niet moeilijk is het typen aan te wijzen, die ons tot de indeeling aanleiding geven, en waaromheen zich de overige vormen, overeenkomstig hunne meerdere of mindere verwantschap, laten groepeeren; zoo verkrijgt men een vlakte- of ruimteverband van alle vormen gezamenlijk, naar onze opvatting.

Als type van een bolplant kan de hyacint gelden ; de vegitatieve stengel bestaat hier uit een korte breede as, de „schijf", waarop, dicht opeen gedrongen, groote vleezige „rokken" zijn ingeplant, die, van beneden naar boven (aan de as), van breed en hoog langzamerhand smaller en kleiner worden, zóo dat de morphologisch hoogste rokken geheel door de lagere worden omsloten; in den bloeitijd echter komt uit hetcentium een bundel lang-smalle groene bladen te voorschijn, die in