is toegevoegd aan uw favorieten.

De flora der Rijnstreek om Boppard, en Iberis Boppardensis Jord.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den Hunsriieken, een plateau, dat zich tusschen Rijn en Moezel, zuidelijk tot Binden uitstrekt. Een zestal dalen, alle ongeveer loodrecht op den Rijn gericht en daardoor divergeerend, zijn zoovele insnijdingen, die de stad met de hoogvlakte verbinden; zij zijn betrekkelijk kort, met vrij steile helling, en op het laagste gedeelte door eene snelvlietende beek doorstroomd, met meer of minder zijdalen. Achter hen, dus reeds op het plateau, en hen, en dus ook Boppard, als een breede gordel omringende, strekt zich het Boppardsche woud uit, waarvan beukenhout het hoofdbestanddeel is.

Aan den anderen, N. kant van den Rijn vindt de hoogvlakte van den Taunus haar einde, met eene steile helling afdalende, die hier niet door insnijdingen wordt gebroken.

De bodem van Boppard bestaat voor het grootste gedeelte uit Thonschiefer, soms ook uit Grauwacke, zelden uit andere gesteenten; op eenige plaatsen, waar leem gevonden wordt, zijn steenbakkerijen opgericht.

Volgens Bach (Dr. M. Bach, Seminarlehrer, f 1878) bedraagt het aantal phanerogame planten dat op Boppard's territorium gevonden wordt, omstreeks 960. De muren van de stad zijn vooral met Sedum acre-, album- en reflexum L., Melica ciliata L., Asplenium Trichomanes L.t Cheiranthus Cheiri L., e. a. rijk versierd. Langs muren en wegen vinden we o. a. Chenopodium Vulvaria L., Parietaria diffusa M. et K., Diplotaxis tenuifolia D.C.; verder veel Trifolium hybridum L., Mercurialis annua L., Centaurea Jacea- en Scabiosa L., terwijl C. nigra L. slechts enkele malen werd opgemerkt (rondom Pl&ttig in het Schwarzwald was daarentegen de laatstgenoemde soort algemeen). Zoo ook is Torilis infesta Koch een algemeen voorkomend kruid, T. anthriscus Gm. daarentegen zeldzaam ; Plantago media L. is veel algemeener dan P. major L., wat een voordeel voor het oog is. Leo'iiodon hispidus- en autumnalis L. groeien naast elkaar, doch de eerste in grooter, soms in zeer groot aantal. Evenzoo is Euphorbia cyparissias L. een gewoon onkruid, terwijl E. Esula L. minder dikwijls, E. Peplis-, helio-