is toegevoegd aan uw favorieten.

De flora der Rijnstreek om Boppard, en Iberis Boppardensis Jord.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de door mij zelf meegenomen plant vertoont, hoogere vruchten met grootere, maar vrij porrecte vleugeüobben Hg. '2*/.!. De vleugel van I. intermedia (Hg. 3) gaat spoedig over in twee groote driehoekige, acurninate lobben, die sterk divergeeren, zoodat de som van de breedte der vrucht en de breedte der vleugellobben ongeveer constant blijft; de lobben zijn i: % van den diameter van het eigenlijk vruchtgedeelte hoog, en de afstand hunner uiteinden is grooter dan de vrucht breed is; de inham is breed deltavormig met stompen- tot zeer stompen top- (eigenlijk basaal-) hoek. Het geheel is daardoor van af het midden der vrucht cylindervormig, met naar buiten uitstekende ooren. De stijlbasis is, als bij l. Boppardensis, min of meer met de hier samenkomende vleugellobben vergroeid. In hoofdzaak komt deze- en Jordan's beschrijving van I. intermedia (Rouen) overeen met die van De C and olie in zjjne „flore franijaise" en zijn „systema naturale" ; Bach geeft in ,Flora" 1839 p. 425 beide in het Duitsch weer (uit een brief van Koe li); van de vrucht heet het in de „flore frai^aise" (naar het Duitsch van Bach): „Die Schötchen sind lilnglich, an ihrer Basis abgerundet, an der Spitze gestutzt, in dem die zwei Spitzen, in welche sie sich endigen, anstatt mit dein Griffel gleichlaufend zu sein, sich von diesem in einem rechten Winkel entfernen"; en in het „Systema naturale" : „...die an der Basis eiformigen, an der Spitze gleichsam gestutte Schötchen, namlich durch eine sehr breite Bucht, in dem die spitzen Enden (apicibus acutis) der Klappen sehr spreizen." — Bach, die de Alteburg in zijne onmiddellijke nabijheid had, merkt hierbij op, dat, wat de overeenkomst van I. intermedia naar deze beschrijving met I. Boppardensis betreft, „die Schötchen hiervan eine Ausnahme inachen; sie sind an der Spitze nicht gestutzt und entfernen sich von dem Griffel nicht in einem rechten Winkel, sondern sind mehr oder weniger mit demselben gleichlaufend." Uit het voorgaande volgt tevens dat Koch en Bach alleen de beschrijving-, geen exemplaar van I. intermedia (Rouen) gezien hebben.