is toegevoegd aan uw favorieten.

Paul en Virginie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kruidnagel niet zijnen bedwelmenden geur, de slingerplanten die met hare weelderige draperiën dit heerlijk oord schenen te willen beschutten, dit alles verleende aan „Virginie's rust" een onbeschrijflijke bekoring. Des avonds was het hier het

arbeidde. Toen Paul bemerkte dat Y rginie hier zoo gaarne vertoefde, bracht hij uit het bosch verschillende vogelnestje» mee, de oudere vogels volgden hunne kleinen en /oo werd hier als het ware een kleine vogelkolonie gevormd. Virginie

Weldra zagen zij hunne moeders en Marie.

toevluchtsoord voor de zeevogels, de fregatvogel zoowel als de blanke meeuw kwamen er rusten, liet was Virginie's lievelingsplekje geworden; dikwijls kwam zij hier in de schaduw der cocosboomen het linnengoed der beide gezinnen wasschen en somtijds liet zij er hare geiten grazen, terwijl zij zelf in de nabijheid

bracht steeds graan voor wonder dus dat al hare melingen haar tegemoet zij verscheen; de merels, vinken, de kardinaalvoge roode vederen, de groene allen kwamen op hare

ze mede; geen kleine beschervlogen zoodra de bengaalsche I met zijne vuurwijfj es-papegaai, schouders hun

voedsel bedelen en het was eene steeds