is toegevoegd aan uw favorieten.

Paul en Virginie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op haar hart cn hief den reinen, rustigen blik ten hemel; zij geleek een engel die zijne vlucht neemt naar betere gewesten.

Welk eene ontzettende dag! Alles werd verzwolgen. Vele der toeschouwers die Virginie te hulp hadden willen snellen, werden met geweld door de golven teruggeslingerd, ook de matroos die getracht had haar te redden. Knielend zonk

gouverneur gaf hem over aan de zorgen der geneesheeren. Intusschen zochten wij langs de kust of Virginie's lijk niet door de golven werd aangespoeld; de wind wasechter, I zooals dikwijls het geval is | bij stormen, plotseling ge- | keerd en wij moesten wel I aannemen, dat niet eens 3

Het was de gouverneur met een detachement soldaten.

hij neer op het strand en riep: „Mijn God, ik dank u dat gij mij het leven hebt gered. Gaarne had ik het echter voor die jonge dame gegeven die mijnen raad om zich te ontkleeden, niet heeft willen opvolgen."

Domingo en ik wijdden al onze zorgen aan den ongelukkigen Paul die bewusteloos op het strand lag, terwijl het bloed hem uit ooren en mond vloeide. De

de droevige troost ons deel zou worden, haar te kunnen begraven.

Diep terneergeslagen verlieten wij alle het strand en hoewel er in dezen storm velen waren omgekomen, dachten bijna allen uitsluitend aan dit ééne droeve feit, dat een zoo goed en deugdzaam meisje zoo'n noodlottig uiteinde moest hebben. De meesten twijfelden aan het bestaan eener Voorzienigheid, want somtijds is