Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dalmeijep'e Serie »Help

Hoe herwin en \ Practische HOMlOSOpStiSChB

- vermeerder ik mijn \ Hui8vriend.

LEVENS- Een geneeskundig handboek voor I

\ den leek, bewerkt door

FNFRCiIF \ H- H- J- HEULE JR'

~ \ onder toezicht van

\ Dr. M. L.v. D. Stempel

J°°r TlT7 TVTC/""' \ Behandelt ca.600 ziekten

I Jij. W "AT \ waarvoorinditwerkde

Prof. RICH. " \ herkenningsteekenen

i fhhard tot \ en de homoeop ge-

J. EBBARD. \ neesmiddelen en

QT TrTPS \ behandelingwor-

JUUwLiw \ den voorgc-

Prijs geb. . u * \ schreven.

In zaken en in het \ prijs Keb in / dagelijksch leven \ sterken — \ band

DÜ0R Hoe versterk ik mijn \ ƒ1,75.

e. Towne , \

Wilskracht - \ ©

G.G.MlLLAR \

Een volledige handleiding \

d ter ontwikkeling van den \

Prijs geb. ^,|j en van a|je andere \

/ 1.50» eigenschap van het Gemoed ^

WÊmÊÊÊÊÊÊmm DOOR ~

\ Charles Hoe versterk ik mijn

\ TZ: Geheugen -

© \ .De kunst nimmer iets

\ Prijs geb. \ te vergeten

. , \ ƒ1.50.

In de \ L_

\ DOOR

roode\ W|LL1AM Hoe verkrijg ik

kruis \ walker Gezonde Herse-

Nummertjes \ Atkinson

zijn verschenen : \ tieil dl FriSChheid

De Jicht door \ Prijs geb. V3I1 GeeSt? ~ ~

Dr. O. BURWINKEL. \ /'1 ">()

Hartkwalen door \ gen volledige handleiding

Dr. O. BURWINKEL. ter overwinning van elke

Hoofdpijnen Slapeloos- \ depressie van geest en ziel.

held door Dr. O. PRAGER. \ DOOR

Hardlijvigheid of Chron. \

Darmverzwakkins door \ '^'r- , C\rv

Dr. PACZKOWSKI. \. DR. P. E. LtVV.

Prijs van elk nummer 50 ceilt. Prjjs gebonden f 1.50.

Voorhanden bij alle Boekhandelaren of na ontvangst van het bedrag I

franco toezending door den uitgever J. C. DALMElJER^t£_^|^^£^]^_j

Sluiten