is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze tuin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dwarsrijen te /aaien. Anders toch zouden er respectievelijk 12. 8 of 6 rijen op ieder bedje komen.

Slechts enkele groenten worden breedwerpig gezaaid. Het zijn o.a. de postelein en de veldsla.

Soms is het. alsof de musschen op de loer hebben gezeten, om Op de pasbezaaide bedden meer te strijken. Geen stroopoppen of rinkelende glasscherven, waar ze respect voor hebben. Alleen

Een draadversperring tegen de musschen.

strak gespannen zwarte draden schijnen hun verraderlijk toe. Zij zien ze niet op den donkeren achtergrond, bonzen er onbesuisd tegen aan en slaan verschrikt op de vlucht.

Zonnebarmen. Om al vroeg sommige groenten te kunnen oogsten, zooals spinazie, snijsla, raapstelen, radijs, kropsla en vroege worteltjes of om jonge planten aan te kweeken, die elders uitgeplant zullen worden, zooals vroege kropsla, vroege erwten enz., kan een warm een vruchtbaar plekje goede diensten bewijzen. Vlak voor een zonnige Zuidmuur of schutting legt men daarvoor een bedje aan ter breedte van hoogstens een meter, niet breeder, omdat men anders de achterste planten niet meer bereiken kan. Heeft men daar geen muur of schutting, maar een heg. dan late men het pad er onmiddellijk langs loopen. Vóór dit pad komt nu de zonnebarm te liggen, waarbij men het voordeel heeft, dat men er van beide zijden bij kan komen.

Vlak tegen den heg zou toch niets willen groeien.