is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze tuin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunst te zijn, tenminste, men ziet de planten zoo dikwijls daarna kwijnen en slechts met moeite het leven houden. Dat komt, omdat men er geen genoegzame rekening mee houdt, hoe ze, zelfs bij de zorgvuldigste behandeling er door lijden, als ze uit den grond genomen worden. Tal van wortelharen, hun voornaamste voedingsorganen, worden hun daarbij afgerukt. Hoe grooter de kluit daarom is, die men hun laat behouden, des te beter het zal zijn. Met het oog hierop kan het dan ook nooit genoeg worden aanbevolen, om de planten eerst flink te gieten, zoodat het vocht minstens tot de worteleinden is doorgedrongen.

Als plantgoed kieze men bij voorkeur vrij op zich zelf staande, korte gedrongen planten, die men, door er de volle hand of een plantschopje onder te steken, met een flinke wortelkluit uit den grond kan nemen, zonder de andere te storen. Heeft men een bakje of een mandje ze er voorloopig in te leggen — goed! Maar

beter is het, ze onmiddellijk naar hun toekomstige standplaats over te brengen. Daar is van te voren reeds een kuiltje gemaakt, groot genoeg om plant en kluit te bergen en ook is die grond nat genoeg gemaakt, om dadelijk nauwkeurig aan te sluiten. Men plante liever iets te diep dan te ondiep, teneinde later geen last van de droogte te hebben. En na de planting wordt nogmaals gegoten, zoodat er van watergebrek geen sprake wezen kan. Eigenlijk is het planten bij regenachtig weer het doelmatigst en dan het liefst tegen den avond. Men kan dan van het succes verzekerd zijn. In een periode van langdurige droogte, als men vooruit berekenen kan, dat de jonge plantjes alleen door te gieten in het leven gehouden kunnen worden, verplante men nooit. Het zou niets dan teleurstelling geven.

Bij sommige gewassen, zooals bij de kool, de sla en de andyvie, mag het inkorten van den penwortel niet vergeten worden. Er ontwikkelen zich dan zooveel te meer zijwortels, die den groei krachtig ondersteunen. Bovendien, zooals bij de andijvie, is het inkorten van de bladeren vaak wenschelijk. Zij verflensen anders te

Om te verplanten.

bij de hand, om