is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze tuin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar de planten komen te staan legt men in een kuiltje twee korrels bij elkaar. Van de opgekomen plantjes — elke korrel kan er 2 a 3 geven — laat men alleen het beste, met krachtig donker blad, staan.

Voor zomergebruik is de Egyptische platte ronde aan te bevelen; men kan ze reeds in de eerste helft van April zaaien. Voor herfsten wintergebruik is de Non plus ultra een heel goede soort.

Wanneer men de bieten eerst op een kweekbedje zaait, om ze later te verplanten, zullen ze in den regel niet zulke mooie rechte wortels geven. Vooral dient er op gelet te worden, ze bij het opnemen zoo min mogelijk te kwetsen en ze bij het planten recht in het plantgat te plaatsen.

Boonen: Tuinboonen. De tuinboon wil een zeer goeden grond; op een schralen grond mislukt de teelt volkomen. Men legt de zaden in het begin van Maart en kan daarmee tot half Mei voortgaan Ze worden een etmaal te voren in wat water te weeken gezet Men doet het beste, op een bed slechts een enkele rij te plaatsen. De ruimte ter weerszijden kan dan door andere groenten in beslag genomen worden. Vooral voor winterwortelen is hier plaats in overvloed. In ieder geval komen de rijen 6o a 70 c.m. uit elkander te staan, dus hoogstens twee rijen op een bed ter breedte van 1.20 M. De minste ruimte nemen ze evenwel in beslag, wanneer men ze evenals de erwten langs den Noord-Oostof Westkant der kwartieren plant. Men legt ze in de rij 1 5 a 20 c.m. van elkander en 5 c.m diep.

Zoodra de onderste peulen zich flink beginnen te ontwikkelen, worden de toppen der planten ingenepen. Dat bevordert niet alleen den groei van de peulen, maar is tevens een voorzorgsmaatregel tegen de luis.

Om er zaad van te winnen, zoekt men de stevigste planten en van deze alleen de grootste peulen met de meeste zaden uit.

De meest gezochte soorten zijn de Witkiem, de Kloostcrboon en de Engelsehe Windsor. De lange Leidsche en de breede Haarlemmer komen later, maar geven grooter opbrengst. De Witkiem onderscheidt zich door haar blanke »neusjes«. De Mazzagan is bijzonder geschikt voor den inmaak.

Boonen: Stamboonen. Onder stamboonen verstaat men dezulke, waarvan alleen de rijpe zaden en niet de groene peulen gegeten worden. Het zijn vooral de bruine, de gele en de zwarte,