is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze tuin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dragen. Men zaait 7.e daarom niet eer dan einde Maart, het liefst op een zonneberm voor een zuidmuur, die het vorige jaar goed bemest en dus nog vruchtbaar is. In den kouden bak kan men reeds vroeger zaaien, doch ook dan moet men niet vergeten, dat ze bijzonder teer is. Daarom dient men de ramen des avonds steeds te dekken, ook dan, wanneer het niet vorstig is. Op deze wijze blijft de warmte beter in den bak bewaard. Bij vriezend weer moet men al zijn best doen, om d'_- vorst te weren. Zoodra de jonge plantjes bevroren zijn, zullen ze zeker sterven.

Snijbiet. Men zaait de snijbiet twee maal per jaar, begin April, om er in de laatste helft van Juni en begin Juli van te kunnen snijden, in Juli en begin Augustus om er in den herfst en in het volgende voorjaar van te kunnen profiteeren. Ze wordt op rijen gezaaid, die een onderlingen afstand van 24 c.M. krijgen, alzoo vijf rijen op een bedje ter breedte van 1.20 M., terwijl de planten in de rij niet al te dicht bij elkander komen te staan. Zoodra het blad ruim een handbreed hoog geworden is, kan het gesneden en in zijn geheel in de keuken gebruikt worden. Mocht het vrij wat grooter geworden zijn, zoo dient de hoofdnerf er uitgenomen te worden. Na het afsnijden loopen de planten weer uit en vormen nieuwe bladeren, zoodat men met een klein plekje kan volstaan.

Spinazie. Spinazie is al heel gemakkelijk te telen. Als de grond vruchtbaar is, heeft men steeds succes. Een schaduwzijde is het, dat ze doorschiet en daardoor onbruikbaar wordt, zoodra de warme dagen komen. Rij goed weer kan men op een weibeschut bedje reeds in Februari beginnen te zaaien en daarmee tot in April voortgaan. Voor herfstgebruik zaait men weer in Augustus. Om ze in het voorjaar vroeg te hebben, dient ze den vortgen herfst, in September—October reeds uitgezaaid te worden. Men onderscheidt vooral twee soorten, nl. rond zaad en scherp zaad. De laatste geeft spits blad en groeit iets sneller dan de eerste. Men zaait ze op rijen, met een rijenwijdte van 20 c.m., alzoo zes rijen op een bedje ter breedte van 1.20 M.

Spinazie: Nieuw-Zeelandsche Spinazie. NieuwZeelandsche Spinazie is een krachtige plant, die hare vertakkingen naar alle kanten uitzendt. Een flink bemeste grond is daarvoor een eerste vereischte. Het zaad heeft langen tijd noodig om te ontkiemen, zoodat men het bij voorkeur op het einde van Maart in den kouden bak uitzaait. Ook kan het einde April ter be-