is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze tuin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PRUIMEN.

rijp in Voor hoog- en halfstam.

Aug.: dubbele Boerenwitte.

half Aug.: Reine Claude d' Angoulane. eind Aug.: Reine Claude de Brignais.

Sept.: Roode en Witte Eierpruim.

Sept.: Roode Abrikoospruim.

KERSEN.

Voor hoog- en halfstam. Juni: Meikers.

Juli: Reine Hortense

Aug. Xivarte Spaansche.

Struikvormen. Terwijl de kroonboomen zich in meerdere of mindere mate als vvoudboomen voordoen, hebben de struikvormen een heel wat bescheidener voorkomen. Hun stam ontbreekt en men zou ze wel eenigszins als on gemodelleerde pyramiden kunnen beschouwen. Trouwens, de meeste pyramiden zijn ook geen zuivere vorm-boomen. zooals wij ze later zullen beschrijven, maar hebben veel van struiken weg. Vooral de appel en de peer, maar niet minder de pruim en de kers, de perzik en de abrikoos leenen zich bijzonder om als struiken te worden aangekweekt. Voor hazelaars is het schier de eenige vorm en ook de mispels ziet men dikwijls als struiken verschijnen. Doordien zij laag bij den grond beginnen, hebben zij weinig van den wind te lijden, terwijl zij tevens meer van de zonnewarmte profiteeren. Zoo is het mogelijk, in dezen vorm sommige soorten te kweeken, die als kroonboomen niet tot hun recht zouden komen. Bovendien kiest men er meestal vroegdragende soorten voor. Daarenboven wordt er slechts weinig aan de boomen gesnoeid. Een vroeg-intredende vruchtbaarheid is daarvan het gevolg. De planting geschiedt op dezelfde wijze als bij de kroonboomen. Meestal koopt men tweejarige veredelingen, die vlak bij den grond veredeld zijn. Nu eische men, vooral op eenigszins zwaardere gronden, dat de appels op paradijs of doucin en de peren op kwee veredeld zijn. Zijn ze dit niet, maar is de appel op wildling-appel en de peer op wildling-peer veredeld, dan zullen zulke boomen vooral op de zwaardere gronden een zeer krachtigen groei ontwikkelen, terwijl de vruchten jaren lang op zich laten wachten. En dat is in den regel de bedoeling van den planter niet. Op schralere gronden evenwel, waar de groei van