is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze tuin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het vruchthout is de hoofdzaak. Over den algemeenen vorm van zulk een waaier zal bij de bespreking van den perzik nog het één en ander in het midden gebracht worden.

De meeste aanbeveling verdienen de volgende vormen, t. w. rechtstaand snoer, schuin snoer, Uvorm, palmet-candalabre met vier takken, de palmet met schuine en ten slotte die met vlakliggende takken. Zoowel de appel als de peer kan in deze vormen worden aangekweekt. Voor stadstuinen neme men evenwel uitsluitend de peer, omdat de appel er zich niet op zijne plaats gevoelt.

Bijna geen woning of schutting, of er is voor de aanplanting van leiboomen wel een plekje te vinden. De vorm van de beschikbare ruimte beslist daarbij over den vorm, dien men den boomen geven zal, hetzij den snoer-, den U vorm of iets anders.

De snoeren bestaan slechts uit een rechten stam, van beneden tot boven met vruchthout bezet. Elke boom beslaat, als hij in blad staat, eene breedte van niet meer dan 40 c.m. De gemiddelde hoogte, die hij bereiken kan, bedraagt in den regel 3 M. a 3.50 M. Bij den aankoop heeft hij meestal eene hoogte van 2.50 M. De verlengenis wordt elk jaar ongeveer tot op de helft

U-vormen en rechtstaande snoeren.