is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze tuin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van wat hieromtrent vroeger is medegedeeld. Toch zal men voor muurbekleeding de peren zoo min mogelijk op kwee veredeld nemen: hun groei wordt dan te traag. Vooral bij de hoogstam vormboomen, die in de meeste gevallen groote oppervlakten zullen beslaan, moet de kwee als onderstam vermeden worden. Men laat in zulke gevallen de vormen wat grooter afmetingen aannemen. Daarenboven mag niet vergeten worden, dat in vele tuinen, vooral op de hoogere en zandige gronden, de kwee in het geheel niet voort wil, zoodat men daar de peren absoluut op hunne wildlingen veredeld nemen moet.

Wil men eenige aanwijzing, welke soorten tegen de verschillende muren nog tot hun recht komen, dan kan gezegd worden, dat de vroegrijpende soorten tegen een Noord-, de middelmatigvroege tegen een Oost- en West- en de laatrijpende tegen een Zuidmuur behooren te staan. Zoo ontvangen zij alle nog warmte genoeg, om tot volkomen rijpheid te komen.

Ter verduidelijking moge het volgende lijstje dienen:

Appelen. (Deze zijn in stadstuinen slecht op hun plaats).

Tegen een Noordmuur: Tegen een Oost- en Westmuur:

geen enkele. alle soorten op doucin of

Tegen een Zuidmuur: paradijs veredeld, behalve de

alle soorten op paradijs of Witte Wintercalville.

doucin veredeld, ook de I Vitte 11rintercalvillc.

Peren. (Deze kunnen ook in stadstuinen goed op hun plaats zijn.)

Tegen een Noordmuur: Beurrc Giffart, Juli-Aug.

Doyennc de Juillet, Juli-Aug.

Clapp's favourite, Aug.

Doublé Philippe, Sept.

Tegen een Oost-en Westmuur: Tegen een Zuidmuur:

Bon Chretien Williams, Sept Bezy de Chaitmontcl, Dec.

Bonne Lonise d'Avranches, Óct. Le Lectier, Dec.

Beurrc d'Amanlis, Oct. Josephine de Malines, Dec.-Jan.

Beurré Superfin, Oct. Bergamotte Esperen, Jan.

Williams Duchesse, Oct. Beurrc d'Hardcnpout, Jan.

Poire de Tongre of Duron- Passé Co/mar, Jan.

deau, Oct. Doyenne d'hiver, Maart.

Soldat Laboureur, Oct. Passé Crassane, Maart.

Beurrc Diel, Nov.