is toegevoegd aan uw favorieten.

Aardbeien en frambozen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Riihm voii Machern. Gelijkt veel op ile voorgaande, de geur is echter nog veel sterker:

Eythraer Kind geeft vrij groote vruchten, is bepaald goed doorbloeiend; iedere jonge plant begint direct te bloeien. Vooral voor particulier gebruik zeer geschikt.

Perle von Gotha. Een uitmuntende, geelachtige maandblocier, die zijn vruchten voornamelijk in den herfst geeft; de smaak is fijn en geurig, de vorm der vruchten puntig en langwerpig. Louis Gauthier. (Fig. II). Dit is niet zoozeer een maandbloeier; de

jonge planten, die opvolgend in den zomer verschijnen, geven geregeld tot in het najaar vruchten. Deze zijn groot en zeer lekker en witachtig van kleur, geheel rijp zijn zei ets rose.

Belle Alliance draagt evenals de voorgaande op de jonge uitloopers, geeft groote mooie, rood gekleurde, zeer aromatische vruchten, begint vrij laat te dragen, maar houdt

dit vol tot laat in het najaar.

* *

Krachtige aardbeienplan ten, in een ton met gaten geplant, kunnen in een serre of koude kas worden gezet, geven dan aardig vrucht en zijn tevens

f»pn mnnip Hprnrntif» /fier 19\

* *

*

Ziekten en ongedierte. In de eerste plaats hebben de bloeiende planten veel te lijden van de nachtvorsten in het voorjaar. Vooral de vroege en vroegbloeiende soorten bevriezen niet zelden. Men kan het spoedig zien aan de zwart geworden meeldraden en stampers, terwijl de kroonbladen goed blijven. Gesloten bloemen hebben hiervan weinig of geen last, ook niet die soorten, waarvan de bloemen in een dikke bladmassa verscholen zitten. Laxton's Noble daarentegen, die weinig blad maakt en vroeg bloeit, bevriest heel gemakkelijk. Er is weinig tegen te doen; in het kleinbedrijf kan men 's avonds eenige bakken met water tusschen de bedden zetten.

De bladvlekken der aardbei (Sphaerelia Fragariae). Op de bladen komen roodbruine vlekken, die later witachtig worden; daar waar veel aardbeienplanten bijeenstaan, komt deze ziekte bijna altijd in meerdere of mindere mate voor. Alleen wanneer zij /eer sterk optreedt, worden de bladen dusdanig beschadigd, dat ze buiten werking worden gesteld, wat natuurlijk zeer schadelijk is. Dit komt echter hoogst zelden voor. Voornamelijk bij vervroegde aardbeien kan de ziekte soms vrij schadelijk zijn, aangezien een warme en vochtige omgeving de planten meer vatbaar maakt. Vooral een sterke bemesting met stikstofrijken stalmest werkt de ziekte in de hand; zijn de planten erg aangetast, dan zal men moeten bespuiten met Bordeaux'sche pap.

Het is algemeen bekend, dat vele vogels verzot zijn op aardbeien; de lijster en de spreeuw zijn de grootste liefhebbers,

12. Aardbeien in een ton.