is toegevoegd aan uw favorieten.

Aardbeien en frambozen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,p . | I Indien Ge U volledig op dc hoogte wilt stellen van

I UlllDOllWCrS! iit.t voordeeligste gebruik van kunstmest, vraagt dan bij Leiter-Nypels te Maastricht Bemesting en Meststoffen,

het pas verschenen werkje

dat alle gewenschte inlichtingen geeft. F.r bestaat geen vollediger, duidelijker en prettiger geschreven handleiding in onze taal. lelt 1'JOgroote pagina's tekst. De prijs is franco per post f 0.75.

I Hoofddepöt en proefstation van Weck's Sterilisator. I

Volledige Recepten. Hygiënisch zuiver. Automatischesluiting Wijdmonds glazen.

Gedep. Merk FR1SCH HALTING.'

Alleen echt. Bezoekers welkom.

IVoor versch bewaren van Groenten, Vruchten en Sappen I

D. De Clercq — Bloemendaal. |

Vraag catalogus Rozen a j Koninklijke kweekerij van

Gebr. Gratama & C° te Hoogeveen.

Bekroond met 50 gouden en zilveren medailles. Aanleggers van Rozentuinen. — Handel in Turfstrooisel.

Kerngezonde en%Tu'SSen.

Aardbeienplanten en Frambozenstruiken

in de beste soorten.

Aanleg van Vruchtentuinen.

Advies gratis. - Vraagt geillustr. prijscourant.

!L

Kweekerij de Ekelenburg, Oldenbroek.

(Kweekerijen op zandgrond).