is toegevoegd aan uw favorieten.

Cyrano de Bergerac

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vraagt overluid of liij vergeten is voor een maand geschorst te zijn.

't Is Cyrano, die onopgemerkt is binnen gekomen. Het publiek kiest partij, totdat Cyrano, op een stoel gesprongen, het geheel beheerscht.

Montfleury tracht de markiezen ter hulp te roepen, maar hoe ook de partijen zich tegen elkaar ophitsen, Cyrano wint het door zijn overmoed en uitdagend optreden, waarbij hij Montfleury aanraadt te zorgen voordat hij drie geteld zal hebben uit de voeten te zijn. wil li ij niet dat zijn ongehoorzaamheid hem duur te staan kome. Als de derde tel valt, is Montfleury als het ware plotseling verdwenen, wat natuurlijk een storm van gelach en gefluit ten gevolge heeft.

Het publiek evenwel, heeft geen vrede met Cyrano's overlieerschitig. Iemand vraagt hem daarom naar de reden van zijn haat, welke 11 ij tweeledig noemt, en wel 1 dat Montfleury geen verzen kan zeggen, terwijl hij de tweede aanleiding zijn geheim noemt, dat hij niet wil verklappen. Opdat de acteurs geen schade zullen lijden, gooit hij een gevulde beurs op het tooneel, welke zeer in den smaak valt.

Het stuk wordt geëindigd en liet publiek gaat weg. Cyrano slaat een en ander niet voldoening gade, en wordt gewaarschuwd voor de wraak van Montfleury, die in den prins van Candale een ver-reikend bescliermer heeft. Cyrano, wien die waarschuwing verveelt, beveelt den ander weg te gaan, doch brengt hem. als hij niet dadelijk gaat, van de wijs, door te vragen of hij „zijn neus niet fraai vindt."

Over dien neus is al zoo veel te doen geweest, dat deze vraag zoo op den man af. den ander in de war brengt, en dezen een oorveeg bezorgt.

De acteurs, en met hen de graaf de Guiclie en de vicomte de Valvert komen van liet tooneel in de zaal. De laatste ziet Cyrano aandachtig aan en geeft als zijn oordeel, dat liij een grooten neus heeft.

Door Valvert ietwat getergd beschrijft Cyrano de