is toegevoegd aan uw favorieten.

Cyrano de Bergerac

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cyrano geeft Christiaan zijn brief, die na van het adres voorzien te zijn, geheel aan het doel beantwoordt. Christiaan vindt dit wel ietwat vreemd, maar neemt het voorstel toeli aan en omhelst Cyrano als zijn redder.

DERDE BEDRIJF.

Een kus van Roxnne.

Een pleintje waarop verschillende straten uitkomen. Rechts het huis van Roxane met Ixilcon, Links een ander huis.

Roxane's duegna en Ragueneau — tegenwoordig Roxane's huisbewaarder — wachten op hunne meesteres voor het brengen van een bezoek in het huis aan de overzijde.

Cyrano, en twee muzikanten die lias-luiten bespelen, komen de ontmoeting van Christiaan niet Roxane voorbereiden. Hij stelt de muzikanten op wacht, met bevel een vroolijk wijsje te spelen als een vrouw, en een droevig als er een man aankomt.

Roxane komt en is vol lof over Christiaan, die zulke mooie brieven schrijft. Cyrano, die zooals later blijkt, de brieven schreef zonder Christiaan's weten, houdt zich goed. De G-uiche komt afscheid nemen, daar zijn regiment bevel heeft ontvangen naar Atrecht op te trekken. Hij weet heel goed, dat haar neef, die hem den voet zoo dwars heeft gezet, onder zijne bevelen dient, en zegt dien vent wel te zullen vinden. Om zijn aandacht van Christiaan af te leiden, doet Roxane voorkomen Cyrano geen goed hart toe te dragen, en meent zij dat deze vechtersbaas gevoelig zou gestraft zijn als hij met zijne kadetten niet aan den strijd zou mogen deelnemen. De Guiche laat Roxane de verschillende bevelschriften zien, die hij gaat ronddeelen en neemt om haar plezier te doen, dat voor de kadetten er uit. Hij zegt van plan te zijn niet de troepen voorloopig niet mee te gaan, maar in liet klooster nog eenigen tijd