is toegevoegd aan uw favorieten.

Cyrano de Bergerac

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gekomen — aanneemt en leest. Door een gelukkige gedachte bezield, leest zij daarna den brief hardop voor, maar in geheel tegenovergestelde woorden als de Guiche schreef. Zij leest voor: aangespoord te worden partij te trekken van den aanwezigen monnik, om zich ten spoedigste met Cliristiaan in den echt te doen verbinden". Dit zal gebeuren en Cyrauo neemt zich voor, de Guiche straks tot na afloop der plechtigheid aan de praat te houden. Alleen gebleven overlegt Cyrano, hoe zich van die taak te kwijten. Hij klimt op het balkon en buigt van den naastbijstaauden boom een tak tot zich, voor het doel zich daarlangs op den grond te laten glijden.

De Guiche komt en wil het huis binnen gaan, als Cyrano zich langs den tak naar beneden laat vallen. Hij zegt van uit den hemel te tuimelen, en weet de Guiche door het verhaal van zijn voorgewenden val zóó lang bezig te houden, tot Cliristiaan en Roxane als jonggehuwden terugkomen.

Cyrano, die zijne wederwaardigheden met veranderde stem heeft verteld, herneemt zijn eigen stem en maakt zich daardoor bekend. De Guiche gevoelt dat men hem heeft beet gehad en wreekt zich door Cliristiaan te bevelen zieli dadelijk naar zijn regiment te begeven.

VIERDE BEDRIJF.

De gasconsehe Kadetten.

Het legerkamp van Carbon de Castel-.Jaloux voor At recht.

Carbon de Castel-Jaloux en Le Bret waken, terwijl hunne kameraden uitgeput en vermoeid liggen te slapen.

Cyrano, door den schildwacht aangeroepen, komt op. Hij is liclit gewond, en werpt een bezorgden blik op Christiaan, waarna hij een tent ingaat.

Het begint te dagen. Een kanonschot valt, trommels