is toegevoegd aan uw favorieten.

Uit het leven van Justus van Maurik

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Werken van Justus van Maurik.

Serie N n ellen en Schetsen, compleet in 9 dcclcn in geïllustrterden omslag a 90 ets.; of in 9 deelen in fraaien stempelband a f 1.25.

Uit het Volk. Jan Sniees, een Mensehenleven. Mie de Puister, Een Vriendendienst, Zoo'n Vrek.

Krates. Een Levensbeeld.

Met z'n Achten. Klaas Komijn op de Beurs, De Heks van Kemmenau, Een pleizieri|»e Nacht, Een Slot dat pakt, Baddoktoren, Hein de Kruier, In Goeden Doen geweest, Het Diner van Manus.

Burgerluidies. Truitje de Naaister, Eene Première, Teun de Nachtwacht, Te veel ve gunning, De Aanspreke-, Rheumat sinus arti eularus aeutus, Drie Kind ervrienden, Pop.

Verspreide Novellen. Kromme Krisje, Een neel lieve Verrassing, Als 't Graf, Oude Zeelui, Een Verkoudheid, Groe Americain, Een Journalistenstreek, Hans, Mijn ezing te Boschwijk, Bij 't opruimen. De Ooievaar komt.

Van alleilei slag;. Grootvader, Op het Amstelveld, Een oude Jongciudrouw, Isaak op den Dam, Tijs de Jolleman, 't Genootschap „Eloquentia", Kohus uit „De Drij Kraantjes", Een avond vol kunstgenot.

Uit één Pen. Herr Hagebach's Erfenis, Oude Sientje, Cesar, Dj Nachtwacht, Een kleine Surprise, David de Loterijman, Een K 'lorrepot. Muziekkenners.

Papieren Kinderen. Een Benefiet, Een Massagekuur, Bijou, Henri dt. Snoeper, Dirk de Snorder, De fashionabele dineur, Hoe Jetje gezoend werd.

Amsterdam bij Dag; en Nacht 't Ontwakend Amsterdam, De Slaapstee van Koo, Sufte Bet, 't Café Goenoeng-api, In de Groene

Os, Waarom <le Mottige niet kwam, Op de Visc ma kt te Amsterdam, In dt Kemphaantjes, Pinksterblommen, Paling-Jan, Een Werki-M./c, < i.m i ih.iidi, Een Sttndie, Een Zondag morgenverrassing, Een lntervieuw, Wat de Kruier onderweg vertelde, 't Was er maar ééntje.

Indrukken van een Tfttók. Geïllustreerd met 250 platen van Johan Braakensiek en naar photographische opnamen. 3e Goedk. uitgave. Geb. ƒ 3.50.

Toen ik nog jong was. Geïllustreerd door Johan Braakensiek, J. Linsc, Karei Verbrugge, N. Bever Jr. en anderen. 2e Goedk. uitgave, Geb. ƒ 2.90.

Volksuitgave a 50 ets., ingenaaid, en 75 ets. gebonden:

Oude Kennissen. Een probaatmiddel, Wijnkenners, Het genootschap „Leutert-urg", Een Sjène, Een vergeten Schouwburg en c.n miskend Kunstenaar, Iets over het lachen en het sch eien, Een Altist, Huisvaders en Huismoeders, Twee Kerstmorgens, Isaiik in de beesten. Een erfenis, Een koopje.

Stille Menschen. Stille mensehen, Mijn buurmeisje, In den Verkiezingstijd, Wijn, Een helper der gerechtigheid, Pinksterplezier, Influenza, Een vergeten schuld. Op Oudejaarsavond, Twee Jantjes, Een seheer-avontuur, Een burgervrouwtje, Betje's begrafenis, Verhuizen, Een moederszoontje.

Ter perse om in Januari 1905 ts verschijnen:

Op Reis en Thuis. Losse reisschetsen. Een hut bij de kinderkamer, Mullers buste. Laatste der Oempah's, Voor het loket Holland « he Spoor, Een stukkie brood assieblief. Overpeinzing van een bedelaar, Vroeg rijpe jeugd, Een landgenoot.

Tooneelstukken van Justus van Maurik.

Men zegt. Blijspel in 5 bedrijven. Francoises Opstel, Tooneelsp.1 in 5 bedrijven. Ken bittere Pil, Blijspel in 3bedrijven of 4 tafereelen, 2e druk. Gewichtige dagen, 1830 31, Toneelspel in 4 bedrijven. Fijne Beschuiten, Blijspel in 5 bedrijven, 3edrukS of Z, Tooneelspel in 5 bedrijven, 2c druk. Anarchisten, Klucht in 3 bedrijven. Janus Tulp, Blijspel in 4 bedrijven, 5e druk. Pak¬

ketten voor Datnes, Dramatische grap in 2 bedrijven, 5e druk. De Buren, Dramatische klucht in 1 bedrijf, 5e druk. Rens gekocht, blijft gekocht, Blijspel met zang in 1 bedrijf, 3e druk. Rooie Sander, Klucht niet zang in 1 bedrijf, 2e druk. Tooneelstudiën, Blijspel met zang in 1 bedrijf, Ge druk. De Planetenjuffrouw, Dramatische schets in 1 bedrijf. Plicht, Dramatisehe aehets in 1 bed rit f.