is toegevoegd aan uw favorieten.

Van de goedertierenheden des Heeren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En God heeft wasdom gegeven, rijkelijk — mild — overvloedig. Dat zullen de volgende bladzijden vermelden.

Wij gaan in gedachten een drietal eeuwen terug en zien dan, hoe de reformatie haar heerlijke vruchten in ons lieve vaderland deed kennen.

De gemeente te dezer plaatse nam gestadig toe in kracht en ongetwijfeld werd bij haar levend het woord van Jacobus (I, vs 27a): «De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en den Vader is deze: weezen en weduwen bezoeken in hunne verdrukking.»

Wij hebben moeite om ons den toestand van die dagen in te denken: toen de overheid de voedstervrouw was van het kerkelijk en zedelijk leven. Hoe zij, de overheid, als het eerste lid van de kerk werd aangemerkt — de kerkelijke vergaderingen in de tweede plaats en eindelijk: het volk of de gemeente.

Dit hebben wij dan ook wel in het oog te houden, zullen wij niet verwonderd opzien bij veel, waartoe de overheid den toon aangaf en de kerkelijke vergaderingen en de gemeente gewillig volgden.

Eigenaardig voorzeker is het feit, dat tot de stichting van een weeshuis werd overgegaan in de 17de eeuw.

Handel en scheepvaart bloeiende, kunsten en wetenschappen evenzeer. De eeuw van onze groote stadhouders, staatslieden, zeehelden, schilders en geleerden.

Het Holland van de 17de eeuw, wie spreekt er niet met trots over, als het gouden tijdperk in onze geschiedenis, toen ook vooral niet vergeten werd: het eeren van God als het hoogste en het beste, waarvan al weder weldadigheidszin het gevolg was.