is toegevoegd aan uw favorieten.

Van de goedertierenheden des Heeren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet toegankelijk is, dan zoude deze aanbieding daarvoor

aan te bevelen zijn.»

Na breedvoerige besprekingen en overwegingen besloot de Vergadering den Heer Frankenhuizen te berichten, dat zij met dankzegging van zijn aanbod afziet. -

(10) Uit de rede van den Heer J. Pu. Meijnink nemen wij over wat hij zeide over de eindelijke voltooiing:

«Eindelijk — altijd, wanneer men in 1882 nog denkt aan 1865, toen het eerst van stichten sprake was, maar niet, wanneer men in aanmerking wil nemen, wat er sedert 25 November 1878 dag der aanbesteding — dus in even vier jaar tijds tot stand kwam, dan zal een ieder, die verstandig oordeelt, dat eindelijk schrappen, om er nu reeds

voor in plaats te stellen.

Men vergete toch niet dat de bebouwde oppervlakte der Stichting en de onbebouwde oppervlakte van de speelplaatsen en den tuin 6000 vierkante meters bevatten, dat er voor hoofdgebouw, het afsluithek en de beschoeiing, niet minder dan 2137 palen van diverse afmeting moesten geslagen, die te zamen 28040 strekkende meter, ongeveer den afstand tusschen Amsterdam en Alkmaar vertegenwoordigen.

Er zijn ongeveer 4.980.000 moppen en steenen en 55000 kilo's gesmeed en gegoten ijzer verwerkt.

Een stichting met 396 ramen, 356 deuren, behalve de kastdeuren, 126 licht- en luchtopeningen, waarin voor 519 treden in de trappen plaats wordt gevonden en 45000 verglaasde pannen — tot afdekking dienst deden, kan zoo maar niet als in een oogwenk verrijzen.

Die eene wandeling beproeft en volbrengt om de buitengevels der stichting, heeft 366 nieter afgelegd, dat gelijk staat met een promenade van den Amstel tot de Reguliersgracht, en ontdekt dan op de binnenplaats een bak, die 4000 emmers hemelwater kan bevatten. Nog véél meer zou ik, met ons bestek ten grondslag, kunnen noemen,