is toegevoegd aan uw favorieten.

Blijvende beelden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mevr. I \K l M l>

K I KIN \I.II>A KI.KIN bezocht van haar 1< »''• iaar al

Je l'ooneelschool, en /n verliet die met diploma in IS'Ni. Sinds dien verbonden aan het oezolschap, dat den (Irooten Schouw burg te Rotterdam bespeelt. In het eerste iaar van haar verbliil ald a a r.

kree„ zi) leedstwee

belangrijke rullen te vervullen: De Koningin' in Mi'i i.vn u's Vorsten schooPendchoold rol in liet labriekskind". Bijna alle gewichtige jonye dramatische rollen van het re pertoire van den Rotterdamschen :: Schouwburg wet den door Aiida Ki.kin later Mevr. I'aki \i i> met onbetwist succes gespeeld. ()m slechts enkele te noemen : Niira in 11iSKN ..Nora".„Creusa"in

\ i i •• I >1 U.

Mevr. TARTAUD=KLEIN (AL1DA KLEIN) M i i i.i.ukm

in ..De l 'ourchambault's', de hoofdrol in Het Muisje" van I'aii.i.i kon en in .Ito" van S\kd.u . Ook herinnert men zich haar uitmuntende creatie in ..I >ro»mleven - het eerste stuk van Mevr. Simons-Meks en haar ..llanna' in „Vorstenschool N.« mogen vermeld worden als belangrijke rollen: „Toinette" in „De Zwerver van Richepin.

Mimi" in ,La Vie de Bohème", van MttRGER. Bovendien vertolkt Mevr. rARTAUD gaarne voordrachten in vreemde talen, die zij met zeer zuiver accent spreekt. <>,,k ten deze trok zij zeer veel partij van de lessen, aan de I ooneelschool ontvangen.