is toegevoegd aan uw favorieten.

Blijvende beelden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLIJVENDE BEELDEN

Verliet de I ooneelschool in 18N,t, na als vak-leerling onderwijs te hebben genoten van Mevrouw Ki.kixk-Gart.max. Aanvankelijk geëngageerd bij de l\. \. Het Nederandsch Tooneel', later te Brussel aan den Koninklijken Vltuimsc/ien Schouwburg, dir. Dkxiiriks en Rans. Daarop te Gent als lid van het Vlaamsch Geselschap, directie IIoxork Waxxijx. V ervolgens maakte hij de eerste tournee door Indië niet l-oi'is Borw.mkestkr mede. Thans directeur van het AoordSederUuidsch Tooneetgezetschap te < >roningen. Rollen in verschillende genres.

Bezocht de 1 ooiieelschi 10I als vak-leerlinge en volgde de 1 essen van M e \ i ■ CJ11K'■ S M11.i /. In 1ss1» werd zij verbonden aan de KA' ..Het Nederlandse!/ Tooneel". waar rollen van uiteenloopenden aard door haar werden vervuld. Twee jaar verblijft zij te Brussel, acht jaar te Gent, als lid van het I 'taanisch Gezelschap aldaar, om later niet het gezel schap van Lot is Bouwmeester naar Indië ti- gaan. Thans verbonden aan het XoordAederliindsch Tooneel" te Groningen, waar de belangrijke dramatische rollen van het modern repertoire ui haar een hoogst verdienstelijk vertolkster vindon.

1,. M. Smiih verliet de Tooneelschool in 1NS4, en werd geëngageerd door de

directie Kih'arh Bamhi.ri. \ (kan Cmari.ikk Salon lies Variétés ; w as daarna achtereenvolgens verbonden bij: i.k ( jk.vs &'h.\s pels, Gebroeders A. van I.n,k', K.V. tiet .\eder landsch Tooneel„Tras ca/i- Schouwburg", dir, (1. 11. 1'rot en Zoon, „Xederlandsche /'ooneeli'er eeniginz \. Kotterdunisch Tooneel geselschap' d i r.

' ) V XV U Isl II- \ l il v \ .

Het 'Tooneel '. dir. Kovaaros S n wiitt. Speelde in 2ö jaar ruim 400 rollen, o.a.: Mortimer .Maria Stuart' . \ alère I urtulïe", Eraste „Verliefden Twist", Oswald Alving -.Spoken . I )r. Rank Nora . Hijlert

I liilburg ..I ledda Gabler . Karei IX „Bloedbruiloft", Cornelis Wits Maandaghouders'', „Generaal Petypon -I )ame van Maxim". |)i- \ar - Drie Koningen Avond", Armand Duval „Marguërite (ïauthier", Dulresnes „Zaza . Man rice „Vrienden van Ons", Dr. lutner Oud-I leidel berg". De Satorvs -TrouITou", Officier van Justitie ..Hoog Spel". Philip I'er blav „Industrieel ', I'hilips van Bourgondië „Maagd v.-in Orleans".Di mParabos-

CO Tw eelingzusters", Valburg „Kiesvereeniging van Stellendijk . I -elebvn■ .-Madame Sans-( '.éne", Graaf de la Brive -Mereadet". Heeft ook als voordracht-kunstenaar ver zen en monologen een uitstekenden naam.