is toegevoegd aan uw favorieten.

De medico-mechanische Zander-instituten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I.

Gezondheid en beweging.

Gezondheid en beweging staan in 't nauwste verhand. Zonder voldoende beweging bestaat geen goede gezondheid.

Men zegt van iemand, dat hij goed gezond is, als al zijn organen goed zijn ontwikkeld en krachtig werken.

In welke betrekking hun ontwikkeling en werking tot de lichaamsbeweging staan, kan blijken uit het volgende.

Ongeveer do helft van 't lichaamsgewicht bestaat uit spieren d. z. do werktuigen voor beweging. Zoodra een spier zich samentrekt, worden voedingsstoffen verbruikt. Dezo komen langs den weg der spijsverteringsorganen in 't bloed en worden door 't hart aan alle organen toegevoerd vooral aan die, welke levendig functioneeren. Bij t verbruik of' do ontleding dier voedingsstoffen wordt zuurstof vereischt, dio door de longen wordt opgenomen.

De spieren echter kunnen zich niet uit zich zelf samentrekken, doch hebben daartoe noodig prikkels, dio ze door de zenuwen ontvangen.

Krachtigo werkzaamheid van de spieren gaat dus gepaard met levendige werkzaamheid van de spijsverteringsorganen, van liet hart en do longen, van de zenuwen, in één woord van bijna allo organen van 't lichaam.

Wanneer we nu onze spieren veelvuldig laten werken, ontwikkelen ze en worden sterk. Niet alleen echter do spieren, maar ook alle overige oiganen van 't lichaam.

Beweging is ook voor deze de groote oorzaak van ontwikkeling 011 sterk worden. Omgekeerd echter zullen krachtige organen bij onvoldoende spierbeweging verslappen en zal dus de gezondheid en hot weerstandsvermogen van 't lichaam afnemen.

Zoo kan de kantoorman, die dag aan dag "t grootste gedeelte van