is toegevoegd aan uw favorieten.

De medico-mechanische Zander-instituten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overeenkomstig dc behoeften van den patiënt en <le beirci/ingaHioy<lijl,/<eii/ in zijne verstijfde gewrichten wordt de 1« weging der machine geregeld, zoodat er nimmer sprake is van pijn doen, van tegenwerken <>t' wat ook, dat de resultaten der oefening vermindert.

Buiten deze 4(> machines zijn er nog dertien voor z. g. mechanische inwerkingen, voor massage zouden we kunnen zeggen.

Tegenstanders der mechanische behandeling kiezen vooral deze machines uit om daaraan voor leeken duidelijk te maken, dat do ZA\r>F.K-Instituten uit den hooze zijn. Ze zeggen: ïnasseeren eiselit in de eerste plaats een fijn voelende hand. Dit is volkomen waar.

Nimmer is dan ook beweerd door I)r. Zandeh of een hunner, die zijn methode toepassen, dat bedoelde machines de hand van den ervaren masseur uitsluiten. Ten bewijze daarvan kan strekken, «lat in elk ZAxnKH-Instituut geschoolde masseurs en masseuses aanwezig zijn, die dagelijks tal van gevallen ïnasseeren.

Door die machines wilde Dr. Zander de hand dan ook niet vervangen, doch ter hulp komen, waar deze te kort schoot.

Er zijn b. v. inwerkingen, die veel beter machinaal dan manueel verricht kunnen worden.

Eén er van, het vibreeren, dat is liet meedeelen van trillingen aan een lichaamsdeel, kan ten eerste slechts onvolkomen en onregelmatig met de hand geschieden en ten tweede wegens de groote inspanning, die 't van den masseur vereischt, slechts kort volgehouden worden, wat in de meeste gevallen onvoldoende is.

Dr. Wide, de man, die aan 't hooft! staat van een Instituut voor mauwde heilgymnastiek in Stockholm, in zeker ojuicht de hoofdman tier voorstandeis cati de manuecle methode, zegt op pag. 71 van zijn Handbuch der medicinischen Gynmastik (1897):

„Wenn man den Vorzug der medico-mechanischen Gymnastik vor der manuellen liervorheben will, so kann dies am leichtesten hinsiclitlii.li «Ier Schüttelungsbewegungen gescliehen, denn wie leiclit, fein und angenehm auch eiiie Sehiittelung manuell gemacht werden kann, so muss man doch zugeben, dass eine auf diese Weise ausgeftihrte Schüttelung nie so gleichmiissig- und andauernd wie dureli Maschinen werden kann."

Per minuut worden door dit toestel 900 zachter of sterker, kleiner of grooter trillingen al naar 't voorschrift aan 't lichaamsdeel meegedeeld, dat men er tegen houdt, met een zoo verrassend effect, dat iedereen voor deze machine den hoogsten lof heeft,