is toegevoegd aan uw favorieten.

De medico-mechanische Zander-instituten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

..dii' /.i.• 11 slechts naar «Ie inricht in» ka» 1 •<\ • 11. ktiu <>j> «Ie aan.. gegeven wijze I>■ -hit11<I*-l<I worden.

I>r. I . A. 11<>i i mans ') ■/.'■ut ■■

„I>a-. Was die-i /. \ N l>l:l:'-cl|e I «••llMIllllllll- Vn|* allell a llde l'e 11 „au-/i ichnet. i-t , da — -ie in sicliei'er \\ ei-.- <li<- l «-l>nii'_ï /.n «losireii

„erlauht mul gestat!' t, niit ■ l< n vorsichtigsten Manipidati n

..an/iifangeii, snwie die-elhen ga»/ allniahli'h uii'l <leii l mstandeii „angepa-st /.ii >(. igi rn. Sn wird sic in \ i<-1< u I allen <Ii< iiniiminglich ik >t hw < ik li v \*< irknr d.- Iierg-teigens mul der a ik I.-i■> n .." I leï'gisrl lell l'elilUlgsnlet llndcl! li"' l'stellen ! !

XIV.

Spijsverteringsziekten

Vele afwijkingen in ile normale timctie der spijsvertcrings-organen kunnen ne t goed gevolg iloor de mechanische I"handeling worden

I».-treilen. en haar -mistige uitwerking hij de chronische constipatie

heeft haar dan ook op dit terrein een welverdiende populariteit doen verkrijgen.

Vooral in die afw ijkinu-n . die op nervcuse stoornissen Kenistei uf een gevolg zijn van ondoelmatige levenswijze, gebrek aan bewe

ging. enz. kan men veel succes van de mechano-therapie verwachten. Terwijl in de/.e gevallen gewoonlijk d© gestoorde spijsvertering een imdeeligen terugslag h< ft op de algeiilccne ge/i»idliei(] ell de lijdermeestal geil nikt en neerslachtig zijn, \ ei-betert dit alles onderden invloed der /.woni-behandeling in vele gevallen /eer snel. niet alleen doordien de stoornis in de spijsvertering wordt opgeheven maar ook door den algemeen opwekkende» en versterkenden invloed dien liet /.anderen" uitoefent.

I Yorlrsuiiuvn nier allyviiieino Tlu'rapie. li- AuH. Luipz. istiö.