is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijzen, in allerlei opzichten deze boeken van Mozes voorgesteld tegelijk als door Mozes geschreven en als het onfeilbaar Woord van God.

Maar vanwaar heeft Mozes dan zijn oudere bronnen? En hoe zijn zoowel zijn Bijbelboeken als zijn verordeningen en Israëls godsdienstige en andere van God gewilde zeden en gebruiken voorbereid?

Om dit te verstaan. moeten wij terug naar ouder tijden dan toen het eerste Bijbelboek is opgeschreven of ingegrift. Mozes kan Edomitische en Minaeïsclie, Israëlitische en Hethitische, Amoritische en Kanaanitische, Arabische en Egyptische bronnen gehad hebben. En sporen hiervan laten zich in sommige opzichten wel aanwijzen ook.

En Israëls instellingen zijn hem eerst toen geopenbaard 1), toen het uit zijn oude herinneringen en van andere volkeren, waschvat, voorhangsel, altaar, cherubsgedaante, verzoendeksel, en dergelijke reeds kende; en deze instellingen derhalve kon begrijpen, toen God ze toonde op den berg.

En bovenal lag deze voorbereiding in Israëls Babylonische afkomst. Dat Babel en Akkad, welks oude herinneringen zóó machtig op hen hadden ingewerkt, dat zij bij hun afval in de woestijn ook wel Egypte's 2) afgoderij overnamen; maar bovenal aan de oude 3) afgoden der Babyloniscli-Akkadische wereld hardnekkig verkleefd waren veertig jaren lang. Natuurlijk bleef ook wat goed

1) Handelingen 7 : 44; Exodus 25 : 40; en Hebreen 8 : 5.

2) Exodus 32.

3) Amos 5 : 25, 26, en Handelingen 7 : 42, 43, vergeleken met Josua 24 : 2, 14, 15.