is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den 21sten Sjebat in liet jaar ... . "

Och zie nu liever eerst liet contract van erfenisverdeeling, waarvan ik u zooeven sprak.

Het luid als volgt:

„ 1 Sar bouwgrond, de plaats van den bouwgrond van Oebar-Sin, zoon van Babatoe, waarvan 1 / 4 Sar en 5 Sji gebouwd huis, 20 Sar tuin beplant met dadelpalmen aan de zijde van lli-iriba, 1 G-an veld van het land in de velden van den Koning Doengi in de stad Ur '), — ldeur van mitsa-hout in het Ikisalrahuis, 20 Goer koren, en l'/g sikkel in geld, zijn het aandeel van Idin-Sjamasj.

25 Sji gebouwd huis naast Idin-Sjamasj, 12 Sar tuin naast den tuin van Idin-Sjamasj, 1 Gan veld naast het veld van Idin-Sjamasj, 1 deur van mitsa-hout in het Ikisalrahuis, 10 Goer koren, 2 Sikkelen geld, 1 stuk slaaf genaamd Loesjtamar-Sjamasj 2), die hij bij zijn rechtsvordering tot het hem toekomend deel genomen heeft, aandeel van Iribam-Sin.

25 Sji gebouwd huis naast het huis van Iribam-Sin, 12 Sar tuin naast den tuin van Iribam-Sin, 1 Gan veld van het veld van den Koning Doengi in de stad Ur, naast Iribam-Sin, 1 deur van mitsahout in het Ikisalrahuis, 10 Goer koren, 2 sikkelen geld, zijn aandeel van Ibi-nin-sjach.

25 Sji gebouwd huis naast het huis van lbi-nin-sjach, 12 Sar tuin met palmen beplant naast den tuin van Ibi-nin-sjacli, 1 Gan veld van het land in de velden van Koning Doengi in de stad Ur naast Ibi-nin-sjach, ldeur van mitsahout in het Ikisalrahuis, 10 Goer koren, 2 sikkelen geld, zijn aandeel van Sjamsjia.

25 Sji gebouwd huis naast het huis van Sjamsjia, 12

1) Of: van den god Doengi in Oeroekipada. 1 >e lezing is onzeker, maar de in onze verklaring gegevene is de meest aannemelijke.

2) Zie de acte van ontbinding op blz. 44.