is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II. De stad van den Vredevorst.

I.

Grij wilt iets van .Jerusalein zien? Xiet van liet latere Jerusalem uit Salomo's dagen, maar van het oude Jerusalein?

Wel. laat ons dan gezamenlijk heentrekken naar de streken. waarvan Jerusalem een der Koninkrijken is. Maar langs welken weg wilt Gij gaan? Want er zijn enkele gebaande wegen, die geregeld bewandeld worden als hootdverbindingswegen.

Gij wilt immers niet U wagen aan allerlei avontuurlijk rondzwerven in dit bergachtig land, omdolend totdat (lij eindelijk ergens het gebied van J erusalem ontdekken moogt ?

Zulk een tocht zou voorwaar te vermoeiend en te gevaarlijk wezen. Deze landstreken leenen zich niet voor allerlei ronddolen ; de verdeeling van bergen en aan bergstroomen doortocht verleenende dalen is daartoe te eigenaardig. Het OostJordaansche schilderachtig in zijn rijke bergnatuur kan uitteraard Uw weg niet verder wezen dan tot aan de van Noord naar Zuid afbellende vlakte waardoor de rivier, wier naam Jordaan denkelijk „de snel naar beneden stroomende " beteekent, zich in tal van kronkelingen