is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gij in het voorbijgaan vele gezien hebt. Maar ten deele van gestempelde tegels, ten deele van in sierlijke kleuren en met fraaie figuren ingelegden verglaasden baksteen, ten deele van zware, kunstig gehouwen, rotsblokken verheft het de vrij hooge muren, die zijn ruime en prachtige vertrekken omsluiten, hoog en schitterend boven zijn omgeving. Dat het daarbinnen niet aan prachtige mozaïekvloeren ontbreken zal, is wel te begrijpen. Dat het niet alleen van buiten afgezonderd ligt van de andere huizen der Salemstad, maar ook in bouw en inrichting, in meubeling en uitrusting zich onderscheidt, ligt voor de hand. En reeds de tonvormige gewelven en quadratendekkende koepels, waarvan enkele zich (ook wel ter versiering) als torens hoog boven de andere verheffen, van gebakken steenen gebouwd, en doorbroken door ronde licht- en luchtkanalen, toonen dit wel. Laten de vensteropeningen in de misschien wel zeven oude Babylonische ellen dikke zijmuren slechts matig licht door, voor boekerij en kanselarij is onloochenbaar meer licht gewenscht. En zoo wijzen L de openingen dezer liclitkanalen tevens bij benadering de vertrekken aan, waar de geleerde dienaren der Melchizedeks ten nutte van Salems Priesterlijke Koningen de wetenschappen beoefenen, de gedenkschriften vervaardigen, de boekerij onderzoeken, en de archieven behandelen. Menig stuk van hooge beteekenis voor godsdienst, wetenschap of staatkunde, is zonder twijfel hier te vinden. Menig bericht wellicht uit de dagen toen de roodbruingebrande langschedelige Egyptenaar nog niet de donkerkleui'ige, kortschedelige oude bevolking van Kemi in het N ijldal had overwonnen maar nog in Poen in Arabië woonde, en er nog in aanraking kwam met de voorvaderen der Kanaaniten, eer zij uit het Oosten henentrokken naar Kaphtx) en vandaar naar Jerusalems omgeving.

1) Phoenicië.