Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gods schi'ijven en daarin opnemen, wat er waars is in dezen gemengden voorraad van waarheid en verdichting, hetzij hij aan den Euphraat wone of aan den Nijl '),zal hij bij de Schelfzee toeven2) of bij de Zoutzee, — voor het oogenblik bestaat er nog geen van God ingegeven Bijbel. Alleen de overlevering van wat de Allerhoogste gezegd en gedaan heeft kan aanwezig zijn in archief en boekerij van Jerusalems Koningspaleis.

Ook de wapenkamers en de voorraadskamers zijn tusschen de dikke wanden van deze Yorstenwoning besloten.

Gelijk gij ziet, heeft het paleis maar één verdieping, en de vertrekken daarvan komen samen rondom het middenplein, waarheen de poorten toegang verleenen. En van alle zijden wordt van de gebouwen het regenwater heengeleid naar den regenbak in dien hof. Tevens voeren

D o

trappen vandaar naar de daken der verschillende gebouwen, die den hof omgeven, vanwaar het uitzicht (vooral van de hoogere koepeldaken) verrukkelijk heeten mag.

Van de stadspoort af is, trouwens, het uitzicht niet minder schoon. En wij genieten dan nog den blik op het Koninklijk paleis er bij. Komt, laat ons de straten afdalen , den poortdrempel opklimmen (let nu. volgens onze afspraak van zooeven, meteen op de steenbewerking), en ons naar boven spoeden. Of ook in deze poort een verborgen kerker is in de dikke muren, waar men alleen van het dak in nederdalen kan, moeten wij nu maar eens onbeslist laten. Evenzoo de inrichting van de kamer tusschen de beide poorten. Ga die maar ter helfte door; nu zijwaarts af; hier de trap op. Nog enkele treden! Xu zijn wij boven; zie nu eens rond!

1) Exodus 2.

2) Exodus 24.

Sluiten