is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en nochthands weer veel onderscheiden door allerlei sieraad, waaraan het hoogbeschaafde Kanaan niet minder rijk is dan het weelderig, op Akkadische. rijke en rijpe, beschaving opgetrokken. Babylonië. Allen met ruwe maar sterke sandalen geschoeid, en het bij de vrouwen lang, bij de mannen kort, neerhangend opperkleed gegordeld en ter afreize gereed. De wapenen en de reisstaf bij de hand; het noodige in of aan den gordel. De geplooide hoofddoek met het koord gebonden om het hoofd en met de kwasten van het koord neergolvend over hals en schouders. En daartusschen en daaromheen menigte van Egyptische lastdragers, ezeldrijvers, en paardengeleiders in hun uiterst eenvoudige kleeding Egyptische wagenmenners en leden van des Onderkonings hofhouding in meer schitterende kleedij, versierd met wat Ioniërs, Sardiniërs en Siciliërs uit het Noorden invoeren, of wat volgens welomschreven Vorstelijke handelsverdragen en welbeschreven koopmans-onderhandelingen in ruil voor Egyptische voortbrengselen en voor Egyptisch geld over Egypte's Oostgrens ingevoerd wordt. Egyptische krijgslieden en mohars, de laatsten als wegkundige en met de leiding belaste Koninklijke gidsen; de eersten — waar bescherming in dit geval wel niet noodig mag heeten — des te rijker versierd en bewapend als schitterende eerewacht, wellicht tevens als ernstige legerdemonstratie tegen de onrustige stammen van het Oosten en de wassende en onrustbarende macht der Hethiten. En onder deze krijgslieden allicht eenigen uit de bondgenooten en hulptroepen geleverd door het steeds meer in naam dan in daad onderdanige schiereiland bij de vertakkingen der Roode Zee, dat naar den berg en den tempel van den Babylonischen Maangod Sin het Sinai-schiereiland pleegt genoemd te worden. Anderen onder hen mogen wel tot de zwarten behoord hebben, tot de zwarte zonen van Koesj, die Egypte bij voorkeur