is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vreemde, woningachtige zadeltenten, waarin de vrouwen niet alleen zitten of slapen kunnen maar ook zelfs kneden en bakken, de vrouwen te laten instijgen, of 0111 zich op hun liultruggen hun meesters te laten zetten. Daar trekken blatend geheele geitenkudden voort, en schapen schier zonder getal. En rammen en bokken in menigte versterken in II den hoogen dunk van dezer herdersvorsten geweldige bezitting. Daar loeien de geweldige stieren, slechts met moeite bedwongen door menschen wier wijsheid meer is dan kracht. En, hoe voorzichtig geleid ook, het zijn als wolken van stof, die bij tijden de voortgedreven runderkudden onttrekken aan der meesteren waakzamen blik, en aan het alles regelend oog van liet oude stamhoofd Jakob.

En inmiddels worden hutten van takken en planken afgebroken en met allerlei overblijfsels van afsluitingen en omheiningen tot wagenvrachten opgestapeld. En inmiddels brieschen de paarden der Egyptische ruiterbedekking; en vermengt zich hiermede liet vroolijk geraas der prachtige wagenpaarden, met hun prachtige schabrakken , sierlijke tuigen en wiegelende pluimen, voor de schitterende wagens met hun veerende bodems van leder in houten geraamte, hun houten zijwanden en voorzijde, alles met leder en metaal bevestigd en blinkend van goud en zilver, op hun twee raderen met ijzeren banden, waarboven zich sierlijk de zonafwerende bedekkingen verheffen. Al wat niet te paard of per kemel reist onder het hooger deel van het gezelschap zal straks deze wagens van achteren intreden en zich zoo gemakkelijk en eervol den ditmaal bij uitzondering niet bezwaarlijken weg laten overleiden op de naar Pharao Apepa's gebod door Joseph gezonden Egyptische wagenen.

De prachtige wisselkleederen, die hij in menigte medegezonden had, zijn behoorlijk verpakt; vee en herderen, ruiters en wagenen, zullen blijkbaar tijdig gereed zijn.