is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zinken ze dieper en dieper, totdat de groote menigte straks zijn God evenmin kent en wil kennen, als het zijn van üien God gezonden redders kent en eert. Maar de teederen van liart en de vasten van geloof roepen uit om verlossing. vasthoudende aan den Eenigen God, ondanks al den druk en den afval. En Hij doet het volk wassen en de tijden, ook in Kanaan, rijpen; totdat Hij in de dagen van Pharao Meneptah zich opmaakt ter verlossing van dit volk. In het ver verschiet van vroeger eeuwen zijn de watermassa's te zien en te hooren geweest, wier nadering den Hebreeën den intocht in Egypte mogelijk maakten. Straks zullen andere geweldige waterinassaas bruischen; zij zullen dienen1) voor den uittocht van de Hebreeën uit Egypte.

1) Exodus 14.