is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weerde, hiertoe niet in staat te zijn. En liet einde van de zaak is geweest, dat een andere bepaling van dezelfde Wet is toegepast J): „Hij zal liet volkomen wedergeven; heeft hij niet, zoo zal hij verkocht worden voor zijn dieverij." En zoo is Menassjêh dus als slaaf verkocht wegens diefstal. Dat noem ik schandelijk! En hij kan er van lusten. Mijn tijd is al ver heen; vijf jaren zijn er al van om. Maar de zijne begint pas; en aan groote toegeeflijkheid lijdt zijn meester rog minder dan de mijne."

Er zijn dus verschillende wijzen, waarop men slaaf worden kan. Soms is — maar niet onder de Hebreeën — menschenroof de oorzaak Soms de bestraffing en vergoeding van diefstal 3). Soms door verkoop wegens schuld '). Soms worden kinderen geboren aan lieden, die zich het oor doorpriemen lieten, of is het de gewone weg van vermeerdering van het slavenhuisgezin door geboorten in slavernij r>).

Maar en zijn ook nog andere wegen, waarlangs menschen tot den beklagelijken toestand der slavernij geraken. Een der meest gewone is de oorlog. Naar het oorlogsrecht dezer landen en tijden is de overwonneling slaaf van zijn overwinnaar. Hoe hard dit bij tijden valt, vernamen wij reeds op onzen tocht. 31 aar het geldt ontegenzeggelijk als een door alle partijen erkend recht. Eer een in den krijg veroverde vrouw als slavin gehuurd wordt, moge haar een rouwtijd worden toegestaan 8), dat is dan ook wel de eenige beperking. „ Krijgsgevangen " is over het algemeen hetzelfde als „ slaaf." Alleen wanneer

1) Exodus 22 : 3.

2) Exodus 21 : 16; Deuteronomium 24 : 7.

3) Exodus 22 : 1—3.

4) 2 Koningen 4:1; Jesaja 50 : 1.

5) Exodus 21 : 3—6; Genesis 17.

6) Deuteronomium 21 : 10—13.