is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te velde is, even slecht moet zijn als hun verfoeilijke afgoderij.

„Hoe het nu juist bij dit verbond is toegegaan, kan ook ik U niet zeggen," antwoordt de geroepen Overste °P onze vraag. „ Ik was toentertijd steeds in het "Westen en Zuiden bij de oorlogen ') en bouwwerken tegen de Philistijnen en Arabieren betrokken. Maar, zoo U ditwèl is, wil ik T1 wel in het algemeen de voornaamste wijzen van verbondssluiting, die ik weet. mededeelen."

Op ons hartelijk toestemmend antwoord vervolgt nu de vriendelijke Judaeër aldus:

„ Tot het sluiten van verbonden kunnen verschillende wegen ingeslagen worden. Dat Abraham onze vader, nadat hij uit het wereldbeheerschende Ur naar deze streken was gekomen, een verbond sloot met een der van de Nijl monden herkomstige Philistijnenstammen weet (iij natuurlijk. Sommige lieden zien daarin een verbond van groote beteekenis, een soort handreiken van Oost en West, want de Philistijnen kwamen immers uit Creta en uit Kapht? 2) Hoe dit zij, of er een volkenbond in te zien zij ot — gelijk ik eerder denk — een personenverbond, in elk geval sloten zij hun verbond door het geven van geschenken en door het plechtig afzonderen van zeven lammeren. Mijn oude leermeester heeft mij gezegd, dat oude (nog steenen) woordenboeken hierom ons woord „ zweren " afleiden van het getal „ zeven zoodat „ zweren " eigenlijk zou beduiden „zich bezevenen" 3).

Maar dat geldt den ovei'ouden tijd, toen ons volk nog niet door de invloeden van het beloofde land een gevestigd volk van stedenbewoners was geworden en nog meer de wijze der Arabieren en dergelijke Bedawin volgde.

1) 2 Kronieken '26 : 6—10.

2) Phoenicië.

3) Genesis '21 : 22—34.