is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om. En hang daar dan, als het bizonder mooi moet wezen r nog een Simlah over; maar dan een ouder wet.sch-eenvoudigen, zoo'n lang vierkant stuk gestreepte wol, liefst zwart of bruin of bruin en wit, waar een mensch meteen nut van hebben kan om wat te dragen 1), gras, gerst, hout, en al wat hij wil medenemen, zonder dat er die salmah van bederft. Moet er met geweld wat aan het hoofd gedaan, doe dan een wollen band om het haar -), of brandt de zon al te hard, bind dan een vierkanten wollen doek met een flink wollen snoer om Uw hoofd en laat de plooien tot bedekking van nek en wangen over de schouders afhangen. Steek dan een zegelring aan een vinger van uw rechterhand 3), wanneer Gij dien niet, ouder gewoonte, aan een snoer4) om den hals wilt dragen, dat is gemakkelijker ter onderteekening om zaken te doen. Dan een eenvoudigen stevigen staf5) in de hand. een wapen in den gordel of tusschen de schouders of op zijde, en zoo Gij dan op wegen komt, waar men niet barvoets 6) loopen kan, zooals op die nieuwmodische geplaveide straten 7), neem dan een paar flinke houten of lederen sandalen, met een riem 8) tusschen de teenen en om het been vastgebonden. Dat noem ik een flinke mannendracht!

Maar tegenwoordig . ... ? O, ik kan er mij aan ergeren! Dan kom ik in Jerusalem, en dan zien de mannen mij verwonderd aan omdat ik eenvoudig en als een man gekleed ben. En dan meenen zij, er heel wat beter uit te zien met al hun moois! Dat heeft niet genoeg aan woestijn-

1) Exodus 12 : 34; Richteren 8 : 25; 1 Saniuël 21 : 9; enz.

2) 1 Koningen 20 : 31.

3) Jesaja 22 : 24.

4) Genesis 38 : 18.

5) Exodus 12 : 11.

6) 2 Samuël 15 : 30.

7) Amos 2 : 6; 8 : 6; enz.

8) Genesis 14 : 23; Jesaja 5 : 27.