is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met wit; evenals wit en geel, wanneer hij in de lucht hard geworden is, elkander den voorrang betwisten in den natuurlijken kalksteen, die de voornaamste bouwstof vormt, en met diepe loodrechte insnijdingen (vaak bij lamplicht onder den bodem) uit de nabijzijnde steengroeven verkregen wordt. Deze kalksteen is hier de voorname bouwstof, al vindt men ook nog wel in de geringere buurten leemen huizen gelijk in den onderen tijd. en al zijn verschillende puinhoopen uit den Amoritischen Hethitischen voortijd gebruikt om daaruit (soms met ten-onderst-boven-stelling ') van oude ornamenten en inschriften) nieuwe gebouwen samen te stellen, üok zijn van de rotsblokken uit den overouden tijd nog wel hier en daar overblijfselen te vinden; maar zelfs het meest geoefend oog heeft hierbij misleiding te duchten; want door Juda's hard wordend gesteente loopen soms aderen van minder duurzame soort. Deze steenen verweêren zeer spoedig, wanneer men deze aders niet uitzuivert, eer men begint te bouwen. Vandaar, dat soms de jongere steenen er veel ouder — en de oudere in menig geval veel minder verweêrd uitzien. Uit den vorm, de grootheid, en de bewerking der steenen is eerder iets af te leiden aangaande hun ouderdom dan uit hun al of niet frisch voorkomen.

Uitteraard is zeer bevorderlijk aan allerlei monumentalen bouw, dat bijna de geheele bodem hier bouwstof is. Aan de randen van het stroompje, dat midden door de stad vliet in het diepste gedeelte van het Kaasmakersdal2) moge het oog dit niet zoo bespeuren, en misschien ook op enkele andere plaatsen; maar meestal is dit in — en rondom — Jerusalem duidelijk genoeg. Zóó bekend is

1) Zoo bijvoorbeeld te Teil el Hesy (Laehisj).

2) Tyropoeon.