is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als naar binnen in het huis afklimmen kan. Schilderachtig is de aanblik dezer, telkens in vorm, grootte, bouwstof, bouwstijl, en bewerking verschillende, vele gebouwen, waarin de vrouwenverblijven streng van de andere deelen gescheiden zijn. Groote paleizen hebben daarbij soms meer dan één verdieping en bestaan ook wel uit verschillende vleugels met verschillende binnenpleinen of voorhoven. Met het oog op het stoken hebben sommige grooten en ook de Koningen afzonderlijk-ingerichte winterhuizen1) en zomerhuizen, soms prachtig met ivoor bewerkt2), terwijl lang niet ongewoon is, te versieren door het overtrekken met goud 3), door prachtige hout- of steen-bekleeding 4) van den bodem, door prachtige zuilenrijen5), en heerlijk tapijtwerk. De inrichting der huishouding en de fijnheid en kostbaarheid van het huisraad houden hiermede gelijken tred.

IX.

Bij het scheiden nog even een terugblik op dit nieuwe Jerusalem. ^ie het daar liggen onder den helderblauwen hemel schitterende in de glansen der ochtendzon. Gij kunt het niet aanzien zonder bewondering. En steeds meer wordt U begrijpelijk, dat beide dichters en zangers van de Optochtsliederen0) naar Jerusalem (of Moria, of >Sion, gelijk zij het ook wel noemen naar zijn beroemdste bergkruinen) der taal bijna geweld aandoen ten tijde der

1) Jeremia 36 (die soms deelen zijn van één groote paleizengroep).

2) Araos 3 : 15.

3) 1 Koningen 6 : 20.

4) 2 Koningen 16 17; 1 Koningen 6 : 15.

5) 1 Koningen 7 : 6.

6) Liederen Hammaalöth; zoo Ps. 122; 125; 127; 128; 120; 132; 133-134