is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plechtige optochten naar Jerusalem op de drie groote feesten van Paschen, Pinksteren, en Loofhutten (op den Grooten Verzoendag past, natuurlijk ootmoedig zwijgen beter) om Jerusalems lof te zingen. Op allerlei wijzen, en van allerlei gezichtspunt uit juichen zij: „ Jerusalem is gebouwd als een stad, die wèl samengevoegd is" ').

Kunnen wij anders zeggen?

Daar strekt Jerusalem op zijn hoogten en in zijn dalen te midden van den omringenden 2) berggordel, vanwaar wij onzen terugblik slaan staande op den Olijfberg, zich voor ons uit. Afgepaald door de diepe Kedron — en Hen Hinnom — valleien, ingesneden door het dal ten Noordwesten des tempels en vooral door het Kaasmakersdal is het een bergstad in den vollen schilderachtigen zin des woords. Soms zacht glooiend, soms steil stijgend, noodzaken de bergen, waarop Jerusalem gebouwd is. tot allerlei verrassende afwisseling. In die dalen, door machtige viaducten overspannen, zijn de huizenverzamelingen opeengedrongen; tegen die bergen — soms geleidelijk volgend, soms steil boven elkander uitstekend — verdringen zich de huizen al de berghelling op, totdat zij den top kroonen en weder naar de diepe buitenvalleien afdalen, bont en verscheiden in afmeting, vorm eti kleur. Rijke, frissche, veelvormigheid, heerlijk afgewisseld met welig groen, verfrisschend voor het oog, dat zou duizelen van al die lichtschakeeringen. En daaromheen die machtige muren met hun getafelde steenen en hun prachtige torens. En daartusschen die prachtige forten en citadellen, waaronder vooral Millo onze aandacht trekt. En daarbij zien wij de zon zich spiegelen in de groote waterbassins in — en buiten — de stad, voor

1) Psalm 122 : 3.

2) Psalm 125 : 3.

30